CDA Rotterdam


Actueel

Rotterdam, 22 mei 2003 CDA stemt in met aankoop aandelen BV Stadion Sparta

Bijdrage van Harm van den Born
aan het Raadsdebat 'Aankoop aandelen Sparta'
d.d. 22 mei 2003

Voorzitter,

De CDA-fraktie wil het College (en de wethouder) complimenteren met het voorstel. Een ingewikkelde klus, met vele belangen en belanghebbenden, waarbij in een kort tijdsbestek, onder grote druk tot een oplossing is gekomen. Dank daarvoor, natuurlijk ook aan al die Spartanen die hier aan hebben meegewerkt.

Voorzitter,

De CDA-fraktie stemt in met het voorstel om de aandelen van de BV Stadion Sparta te kopen. Graag leg ik uit hoe wij tot deze beslissing zijn gekomen; je kunt tegenwoordig geen krant meer openslaan of tv-programma kijken of het gaat over voetbalklups en hun voortbestaan. Iedereen heeft er een mening over en iedereen lijkt er verstand van te hebben.

Voorzitter,

De CDA-fraktie vindt dat Sparta bij Rotterdam en Spangen hoort; veel mensen beleven er plezier aan en genieten van de klup en van voetbal. Dat is een eerste reden om Sparta een helpende hand te bieden. Maar er is meer.

De afgelopen jaren is er veel geld geïnvesteerd in en rond Sparta, vanuit de gemeente ongeveer 11 miljoen Euro (4,5 nieuwbouw stadion(1,6 subsidie/2,9 achtergestelde lening), infrastruktuur 2,3miljoen, Grote Stedenbeleid 1,6 miljoen, Optass-gelden 0,4 miljoen en 2 miljoen overbruggingskrediet). Dat is een fors bedrag.

Als Sparta nu niet geholpen wordt, dan is de kans groot dat de klup failliet gaat. Weg geld, weg klup; dat lijkt op kapitaalsvernietiging. En dan; niks dus; dan staat er een leeg stadion, waar het gras heel hoog gaat groeien, waar alleen nog maar koeien zijn te houden. Een nachtmerrie voor onze fraktie; kijkt u maar naar Wageningen en de Wageningse Berg; een prachtige lokatie waar al een groot aantal jaren het stadion staat te vervallen en waar verder niets gebeurt. (na zeer vele jaren wordt er nu pas weer gebouwd).

Door Sparta te steunen en de aandelen van het Stadion over te nemen, kan ons dit bespaard blijven. Mocht het onverhoopt toch mis gaan in de toekomst, en daar gaan we natuurlijk niet vanuit, dan krijgt de gemeente in ieder geval iets terug, namelijk het stadion (voor een groot gedeelte). Met dit voorstel kopen we dus iets; de gemeente geeft geen geld weg, maar verwerft bezit. Vandaar dat de CDA-fraktie positief is over het voorstel.

Dat rechtvaardigt onze steun bij de doorstart van Sparta.

Voorzitter,

De CDA-fraktie wil nog graag een paar belangrijke punten naar voren brengen.

De exploitatie en het beheer van het Stadion zal de komende tijd worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente, de sponsorgroep en Sparta. Graag aandacht voor al die vrijwilligers die op en rond het veld veel goed werk verrichten. Deze mensen horen bij Sparta, en dat moet ook zo blijven.

Voorzitter,

Nu even een stokpaardje van het CDA; de band tussen Sparta en Spangen. Wij zijn tevreden dat er een aantal aktiviteiten in dat kader worden ondernomen en dat daar in de toekomst ook aandacht voor is.

Maar voorzitter, en dat vraag ik aan de wethouder: zou het niet mooizijn, als het eerste elftal wat vaker te zien zou zijn op het Kasteel?, als er misschien wat vaker getraind zou worden? Zodat het voor de supporters, de jeugd en de omgeving wat makkelijker is om hun klup te volgen en te bekijken. Hoe ziet de wethouder dat?

Voorzitter,

Tot slot vraagt de CDA-fraktie aandacht voor de klanten/supporters van Sparta. Een klein jaar geleden, toen er in de gemeenteraad werd gesproken over het overbruggingskrediet voor Sparta, heeft de CDA fraktie gevraagd, om naast een transparante/duidelijke organisatie, oog te hebben voor de positie van de supporters.

Wij vinden, dat bij deze doorstart van Sparta,(waarbij veel dingen veranderen), er eigenlijk sprake is van een vernieuwd Sparta. Een nieuwe organisatievorm, nieuwe sponsors, een nieuwe kultuur.

Het moment, wat ons betreft ook, om de supporters (het supportersforum) een duidelijke plek te geven in de nieuwe organisatie.

Een mogelijkheid, (om de supporters een duidelijke plek te geven) is, om in de Stichting 1888 ruimte te bieden voor de verschillende geledingen binnen Sparta, dus ook de supporters. Natuurlijk kunnen wij dat niet afdwingen maar wij willen de wethouder vragen om dat met Sparta te bespreken en zo nodig in gang te zetten.

Voorzitter,

Rest mij nog iedereen die bij Sparta betrokken is, veel sukses te wensen en op naar de eredivisie!