Ingezonden persbericht

Eerste 10 Nederlandse beroepscoaches geregistreerd

DRIEBERGEN, 20030522 -- Afgelopen maandag, 19 mei, heeft de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) Wim Beijer uit Driebergen ingeschreven in het register van beroepscoaches. Hij behoort hiermee tot de eerste 10 coaches die de NOBCO geregistreerd heeft.

Coaching is in de sport al vele jaren een bekend begrip. Een beetje topsporter heeft een eigen sportcoach. De laatste jaren komt het ook buiten de sport steeds vaker voor dat mensen kie-zen voor een 'personal coach': iemand die je stimuleert het beste uit jezelf te halen. Met name leidinggevenden die onder de druk van de economie op hun vakgebied topprestaties moeten leveren, kiezen er inmiddels massaal voor zich individueel te laten begeleiden. Ook mensen die worstelen met vragen rond werk, relatie of levensinvulling roepen steeds vaker een tijdje de hulp in van een coach.

Behoefte aan kwaliteit

Door de toegenomen vraag zijn er inmiddels ook steeds meer mensen die met hun jarenlange werkervaring besluiten anderen te gaan helpen en op grond daarvan een eigen coachpraktijk starten. Door het grote aanbod dreigt de markt onoverzichtelijk te worden. De NOBCO is tot het instellen van een register overgegaan omdat zowel klanten als de coaches zelf behoefte bleken te hebben aan een vorm van kwaliteitsmeting.

Wandelend coachen

Wim Beijer heeft 25 jaar ervaring in de industriële automatisering en ICT en begeleidt, na een opleiding van 5 jaar, mensen met werkgerelateerde of persoonlijk vragen. Hij heeft daarvoor aansprekende en krachtige vormen van coaching ontwikkeld. Hij coacht mensen het liefst wandelend in bos, wei of hei ("natuurlijk coachen") omdat het wandelen en de bui-tenlucht bijdragen aan een ontspannen sfeer. Een andere door hem ontwik-kelde vorm van coaching is "de reis van je leven®". Tijdens "de reis van je leven" wandelt Beijer met degene die hij coacht langs plekken die belangrijk zijn geweest in zijn leven om zo gaandeweg samen zicht te krijgen op de oorzaak van eventuele knelpunten. En daarmee openen zich op een natuurlijke wijze nieuwe vensters op de toekomst.

Informatie: www.dereisvanjeleven.nl www.nobco.nlIngezonden persbericht