Gemeente Leeuwarden


1e Kanaalsbrug niet tijdelijk open


De 1e Kanaalsbrug wordt niet op korte termijn (tijdelijk) opengesteld in zuid-noordelijke richting. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de gemeente Leeuwarden heeft gedaan. Met de maatregel had de gemeente de bereikbaarheid van het oostelijk deel van de binnenstad snel sterk willen verbeteren.

Maar tijdelijke openstelling met beperkte investering zou voor een klein deel van de omwonenden meer geluidsoverlast met zich meebrengen dan in de Wet geluidshinder is toegestaan. De Wet maakt deze maatregel om de oostelijke binnenstad beter bereikbaar te maken dus onmogelijk.

Betere ontsluiting van het oostelijk deel van de binnenstad blijft dringend nodig en is afgesproken in het gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP). Daarom bekijkt de gemeente Leeuwarden of het mogelijk is om op korte termijn het Beursplein tijdelijk voor verkeer in beide richtingen open te stellen. Er wordt ook gekeken of de procedure voor een definitieve oplossing versneld kan worden. Daarvoor zijn drie mogelijkheden: een autobrug bij het Blokhuisplein, tweerichtingsverkeer op het Beursplein of het permanent openstellen van de 1e Kanaalsbrug.