Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Reactie VenW en Prorail op Zembla-uitzending

Reactie van VenW en ProRail op de uitzending van het tv-programma Zembla op 22 mei 2003 over de Betuweroute:

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail zijn bezig met een analyse van de schaduwboekhouding van Bos. Ook loopt er een adviesaanvraag bij de Landsadvocaat om te bekijken in hoeverre het verhalen van geleden schade mogelijk is.

Prorail was niet op de hoogte van mogelijke fraude bij de specifieke projecten van de Betuweroute waar Zembla melding van maakt. Wel is ProRail, aan de hand van de nu openbare boekhouding van Bos, een inventarisatie aan het maken en daar worden deze gevallen nu in mee genomen. Na afronding van het strafrechtelijk proces door het Openbaar Ministerie wordt bekeken of er nadere stappen worden ondernomen.

Met Duitsland zijn afspraken gemaakt over de realisatie van spoorverbindingen. Er zijn geen afspraken gemaakt over aantallen treinen. Duitsland heeft inmiddels besloten een derde spoor aan te leggen, vanaf de grens tot Oberhausen. De door beide landen verwachte aantallen goederentreinen - rond de 150 treinen per dag in 2015 kunnen via deze spooraansluiting worden verwerkt.