GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 22 mei 2003 23:58
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vragen over matiging topinkomens

(22 mei 2003)

Kamervraag
Vragen van de leden Vendrik en Van Gent (beiden GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingediend 22 mei 2003, over de rol van ondernemingsraden bij de matiging van topinkomens.


1. Herinnert u zich uw optreden in 'Rondom tien' (NCRV, 22 mei 2003)?


2. Herinnert u zich dat u daarin hebt gesteld dat openbaarheid kan bijdragen aan de matiging van topinkomens, en dat daartoe de positie van aandeelhouders én ondernemingsraden versterkt dient te worden?


3. Hoe verhoudt uw pleidooi in 'Rondom tien' voor een versterking van de positie van de ondernemingsraad van vandaag zich tot uw afwijzende houding ten opzichte van de initiatiefwet-Harrewijn, welke een informatierecht toekent aan de ondernemingsraad, die onlangs in de Kamer is behandeld?

4. Mogen wij uit uw uitspraken afleiden dat u alsnog een positief advies kunt geven over deze initiatiefwet? Zo nee, hoe moeten uw uitspraken over de positie van de ondernemingsraad worden beoordeeld?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -