Algemene Inspectiedienst (AID)


Kippenslachter overtreedt vogelpest- en hygiëneregels

De Meern, 22 mei 2003
De Algemene Inspectiedienst heeft vandaag een proces verbaal afgerond tegen een man uit de gemeente Dinkelland. De man was naast zijn reguliere baan werkzaam als kippenslachter-aan-huis. In de veewagen achter zijn personenwagen trof de AID op maandag tijdens een routinecontrole een zeer onhygiënische situatie aan. Zo zat de veewagen onder de kippenmest, onder het bloed, slachtresten en veren. Juist vanwege de vogelpest gelden er strenge hygiënevoorschriften.

De verdachte wilde niet veel kwijt over de hoeveelheid slachtingen die hij verrichtte. Uit een in de wagen aangetroffen agenda bleek dat de man daarin zijn slachtadressen en aantallen had vermeld. Uit navraag bij de adressen bleken de genoteerde gegevens te kloppen. Op maandagochtend bleek hij juist in Duitsland aan het werk geweest en had daar zo'n 70 kippen geslacht.

De veewagen was naar schatting van de controleurs al zeker maanden niet schoongemaakt. In de aanhangwagen troffen de AID controleurs een complete slachtinstallatie, mest, organen, bloed en veren. In de kofferbak van de personenauto bleken twee emmers met geslachte kippen te staan. De slachter verklaarde dat de kippen afkomstig waren uit Nederland maar hij had ze die ochtend ook meegenomen naar Duitsland. Verder had de man geen sticker op zijn veewagen, zoals momenteel vanwege de vogelpest verplicht is en hij hield geen voorgeschreven logboek bij van zijn huisbezoeken.

De verdachte heeft een uitgebreid proces verbaal ontvangen, onder meer op verdenking van het overtreden van het vervoersverbod op pluimveemest en het overtreden van diverse regelingen die met compartimentering, export, hygiëne en slachtafval te maken hebben. De auto met aanhangwagen is overgebracht naar een officiële reinigingsinrichting in Tubbergen. Daar is de verdachte nog geruime tijd doende geweest om zijn wagens en gereedschap te reinigen en daarop te ontsmetten. De Duitse autoriteiten worden over het voorval ingelicht.

Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht kunt u zich wenden tot de persvoorlichter van de Algemene Inspectiedienst, Rob Hageman, tel.: 030 - 6692696 of 06 - 48132319