Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Wereld Niet Roken Dag 31 mei: bioscoop beloond voor succesvol niet-roken beleid

Filmhuis Arnhem ontvangt Gerbera-Award 2003

Den Haag, 30 mei 2003 Morgen, 31 mei, op Wereld Niet Roken Dag, dit jaar in het teken van rookvrije films en rookvrije mode, wordt voor de tweede maal de jaarlijkse Gerbera Award uitgereikt. De oranje gerbera is het internationale symbool voor niet-roken. De Gerbera Award wordt uitgeloofd aan die organisatie of persoon, die zich sterk gemaakt heeft voor het bevorderen van niet-roken. Dit keer valt deze award Filmhuis Arnhem ten deel. Het bioscoop- complex, gevestigd in de voormalige Korenbeurs, laat in haar 30-jarig bestaan sinds 1 februari van dit jaar roken niet meer toe. Zowel bezoekers als personeel van het filmhuis zijn blij dat voorafgaand aan de films en in de pauzes de ruimtes niet meer vol rook staan. Het filmhuis wordt nu bovendien bezocht door mensen die vanwege rookoverlast het filmhuis weerden.

Zakelijk leider van Filmhuis Arnhem, de heer Cappetti: De handhaving van het rookbeleid is geen enkel probleem. Soms steekt een bezoeker per ongeluk weleens een sigaret op, maar als het personeel hem dan wijst op het algemene rookverbod in ons uitgaanscentrum, wordt de peuk zonder meer uitgemaakt . Wethouder Cultuur Rob Gast van de gemeente Arnhem hoopt dat het rookverbod in het filmhuis een voorbeeld is voor andere bioscopen in ons land.

Ik ben er trots op dat dit initiatief in onze gemeente is genomen , zegt hij erover.

Trudy Prins, directeur van STIVORO voor een rookvrije toekomst is verheugd over de geslaagde invoering van het rookbeleid bij het filmhuis: In 2004 is de rookvrije werkplek een feit. Dan hebben alle werknemers recht op een rookvrije werkplek. STIVORO ondersteunt werkgevers bij het invoeren van dit beleid. Bioscopen hebben het best lastig. Een ontspannen avondje uit, daar hoort voor rokers vaak ook een sigaret bij. Wij bieden alle bioscopen advies op maat aan, zodat ze net als bij Filmhuis Arnhem, tevreden klanten houden en natuurlijk enthousiast personeel.

Het Filmhuis Arnhem ontvangt de award morgen, zaterdag 31 mei om 15.45 uur uit handen van Rob Gast, wethouder Cultuur van de gemeente Arnhem en Trudy Prins, directeur STIVORO.

Over STIVORO voor een rookvrije toekomst

STIVORO werd in 1974 opgericht door de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), het Astma Fonds en de Nederlandse Hartstichting. Samen met VWS zijn zij de basisfinanciers. Projecten worden onder andere door VWS en ZonMW gefinancierd. STIVORO is het expertisecentrum voor tabakspreventie. Uitgangspunt in haar beleid is het niet-roken tot norm te stellen. Dit wordt onder meer bereikt door:


- voorlichting gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek;

- opstellen en uitvoeren van rookpreventieprogramma s;

- ondersteuning bij stoppen;


- samenwerking met andere organisaties (o.a. GGD);

- gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid en andere relevante organisaties op het gebied van volksgezondheid.
Meer informatie: zie www.stivoro.nl


Noot voor de redactie,