Politie Flevoland

Brugjaar politie slaat nieuwe weg in

Lelystad 12-8-2003 - Ook het komend schooljaar gaat Politie Flevoland weer van start met het Brugjaar politie. Dat gebeurt in samenwerking met het ROC Flevoland en is bedoeld voor leerlingen, die te jong zijn voor de politieopleiding, maar wel interesse hebben in het vak. Op dinsdag 19 augustus start de vierde editie. De politievakken worden gegeven door politiemensen. Op die manier leren de leerlingen al vaardigheden, die nodig zijn voor het politiewerk. Agenten komen met veel praktijkvoorbeelden en dat slaat goed aan bij de leerlingen. Ook zijn er vijf oriƫntatieweken in het Flevolandse korps. Praktijk en theorie worden dus zoveel mogelijk afgewisseld.

Dit Brugjaar zal echter anders van opzet zijn. Officieel is het nu de opleiding assistent-beveiliger in combinatie met Brugjaar politie. Dat heeft te maken met dat Politie Flevoland geen personeel meer mag aannemen. Daardoor hebben minder leerlingen zich opgegeven. Wanneer afgestudeerde Mavo D-leerlingen of hoger en VBO op C niveau, belangstelling hebben voor het politievak of overwegen om te kiezen voor een politieopleiding, kunnen ze zich inschrijven voor het Brugjaar. Daarin werken Politie en ROC Flevoland dus samen. Er vindt vervolgens een intakegesprek plaats. Ook wordt een sporttest gehouden en heel belangrijk; het gezichtsvermogen moet in orde zijn. Voor het vierde Brugjaar, hadden twintig jongeren gesolliciteerd, waarna uiteindelijk tien leerlingen geschikt bevonden werden. Te weinig om een Brugjaar te starten.

Toch komt er een nieuw Brugjaar. Op het ROC start komend schooljaar namelijk de nieuwe opleiding Vrede en Veiligheid. Een soortgelijke opleiding als het Brugjaar politie, maar dan voor Defensie. Voor deze opleiding zijn vijftien leerlingen geselecteerd. Maar ook dat was te weinig om een opleiding te starten. De oplossing is gevonden door de twee opleidingen samen te voegen. De politielessen worden alleen gegeven aan de politieleerlingen en de overige vakken (Nederlands, ICT, sport en omgangskunde) worden gezamenlijk gevolgd.

Aanslaan

Het vierde Brugjaar begint op dinsdag 19 augustus op het ROC in Lelystad. De politielessen worden eenmaal per week gegeven, ook zijn er zijn zogenaamde PGL-uren. Oftewel project gestuurd leren. Dat zijn zelfstudie-uren als voorbereiding op het PO 2002 onderwijs. Die lessen beslaan zon twintig procent van hun tijd. De overige tachtig procent bestaat uit de vakken Nederlands, informatica, sport, EHBO, beveiliging en omgangskunde.