Verbond van Verzekeraars

Nieuwe richtlijn voor behandeling pensioenen in jaarrekening

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft onlangs de tekst van een nieuwe Richtlijn 271 Personeelsbeloningen gepubliceerd. In deze richtlijn wordt aangegeven hoe een werkgever de pensioenkosten, die voortvloeien uit een pensioentoezegging, moet opnemen in de jaarrekening van de onderneming.

Richtlijn 271 is een soort vertaling van de International Accounting Standard 19 (IAS 19), de internationale richtlijn voor personeelsbeloningen, die samen met de andere IAS-regels vanaf 2005 van kracht wordt voor beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Richtlijn 271 is de Nederlandse afgeleide van de internationale richtlijn, en is specifiek toegesneden op de Nederlandse pensioencontext. Al naar gelang de aard van de toezegging onderscheidt de nieuwe richtlijn twee soorten pensioenregelingen, namelijk de toegezegde bijdrageregeling en de toegezegde pensioenregeling. De richtlijn geeft criteria om vast te stellen welke van deze twee pensioenregelingen van toepassing is.

Inspanningen Verbond

Mede dankzij de inspanningen van het Verbond bevat de nieuwe richtlijn wijzigingen en verduidelijkingen in vergelijking met eerdere teksten. Ook is bereikt dat de richtlijn pas van toepassing wordt op verslagjaren die op of na 1 januari 2005 beginnen, hoewel de RJ eerdere toepassing wel aanbeveelt. Verder heeft de RJ toegezegd tegemoet te komen aan de wens van het Verbond om de richtlijn vóór ingangsdatum te beoordelen op specifieke aspecten van het Midden- en Kleinbedrijf. Eventuele vereenvoudigingen of vrijstellingen voor het MKB zullen in de editie 2004 van de bundel Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden opgenomen.

Bondig, augustus 2003