SNT GROUP N.V.

SNT legt basis voor gezond tweede halfjaar

Omzetverwachting voor geheel 2003 komt uit rond EUR 500-510 miljoen met Ebita verwachting van 6 tot 7% van de omzet

- Omzet stijgt met 9% naar EUR 278,9 miljoen - Kaspositie blijft sterk - Vervroegde afschrijving goodwill Franse en Scandinavische activiteiten veroorzaakt incidenteel negatief netto resultaat van EUR 24,1 miljoen - Eventuele operationele verliezen in Frankrijk en Scandinavië voor SNT per 1/7 2003 beëindigd

Zoetermeer, 19 augustus 2003. SNT Group N.V. heeft in de eerste helft van 2003 de noodzakelijke maatregelen genomen om het totale jaar te kunnen afsluiten met een bedrijfs-resultaat dat vergelijkbaar is met 2002. Door gedeeltelijke verkoop van de verlieslatende bedrijfsonderdelen in Scandinavië en Frankrijk zijn eventuele operationele verliezen in deze regio's voor SNT per 1 juli 2003 beëindigd. Als gevolg van de verliezen in Scandinavië en Frankrijk komt het bedrijfsresultaat (Ebita) over de eerste helft van 2003 uit op 4,8%. De eenmalige versnelde afschrijving goodwill als gevolg van de voorgenomen verkoop van de Scandinavische en Franse bedrijfsonderdelen, heeft geleid tot een incidenteel netto negatief resultaat van 24,1 miljoen. De omzet is in het eerste halfjaar van 2003 met 9% gestegen tot EUR 278,9 miljoen. De kaspositie komt uit op EUR 83,4 miljoen.

SNT Benelux en SNT Duitsland hebben beiden een gezonde ontwikkeling doorgemaakt. De winstgevendheid van SNT Benelux is vergelijkbaar met het niveau van het eerste halfjaar 2002. De omzet en winstgevendheid van SNT Duitsland is, mede door de volledige consolidatie van de overgenomen E-plus activiteiten, fors toegenomen. De activiteiten van E-Plus zijn inmiddels volledig in de Duitse bedrijfsvoering geïntegreerd, waarmee aanzienlijke synergie en efficiency voordelen zijn behaald.

Deal structuur SNT Scandinavië SNT Group brengt alle assets van haar deelnemingen in Scandinavië onder in Excellent. In ruil hiervoor verkrijgt SNT 24% van de aandelen in Excellent met een waarde van circa EUR 5,5 miljoen. Daarnaast is door SNT aan de nieuwe combinatie een resultaatgarantie afgegeven van maximaal EUR 1 miljoen tot en met 2005 en is een werkkapitaal faciliteit ter beschikking gesteld van EUR 2,4 miljoen met een looptijd tot 31 juli 2006.

Deal structuur SNT Frankrijk In Frankrijk is een transactie van vergelijkbare structuur als in Scandinavië opgezet. Over de details van deze transactie wordt momenteel nog onderhandeld. SNT streeft naar een belang van circa 30% in de nieuwe Franse werkmaatschappij VITALICOM.

Strategie De strategie van SNT is gebaseerd op vier fundamenten, te weten groei door strategic sourcing, verbreding naar CRM dienstverlening, investeren in mensen en internationalisering. Met het doel opdrachtgevers Europees breed van dienst te kunnen zijn, heeft SNT tot voor kort accent gelegd op internationalisering door overnames. SNT maakt daarin nu een nuancering door zich te richten op strategische allianties in plaats van op overnames. Zo kan SNT zonder al te grote investeringen voet aan de grond krijgen in landen waar lokale aanwezigheid gewenst is. SNT zoekt daarbij naar combinaties die elkaar zowel qua dienstenaanbod, klantenportfolio als geografische ligging aanvullen en versterken. SNT opereert momenteel vanuit acht Europese landen. Internationalisering blijft een belangrijk uitgangspunt voor SNT, maar vormt niet langer een doel op zich. Eventuele toekomstige allianties zullen business gedreven zijn. Indien een opdrachtgever van SNT gefaciliteerd moet worden vanuit een land of taalgebied waar SNT nog niet is vertegenwoordigd, is dit voor SNT reden op zoek te gaan naar een geschikte lokale alliantie partner. Vergelijkbaar met ontwikkelingen in de luchtvaart sector, sluit SNT oprichting van een 'kwaliteitsalliantie'van dienstverleners binnen de CRM-branche in de toekomst niet uit.

Markt en portfolio ontwikkelingen Anticiperend op communicatie gedrag van consumenten en de daaruit voortkomende behoeften van opdrachtgevers, wil SNT zich naast operator gerelateerde diensten meer gaan toeleggen op elektronische en internet gerelateerde dienstverlening. Dergelijke formules lenen zich bovendien goed voor 'export'naar de buitenlandse werkmaatschappijen, aangezien deze diensten minder plaats en cultureel gebonden zijn. Telefonisch en webbased vergaderen zijn voorbeelden van dergelijke diensten, evenals de spraakherkenningapplicatie die SNT recent heeft ontwikkeld. Deze applicatie wordt onder meer voor telefonische nummerinformatie ingezet.

Medewerkers In januari 2003 heeft SNT een CAO afgesloten waarbinnen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in Nederland op een uniforme en marktconforme manier zijn geregeld. Over pensioenvoorwaarden zijn eveneens collectieve afspraken gemaakt door middel van een pensioenregeling op basis van een beschikbare premie regeling. De CAO is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2003 en loopt tot april 2004.

Daarnaast zet SNT Benelux de in 2002 ingezette reductie van indirecte medewerkers verder door. Zo bevinden zich de exclusieve onderhandelingen met IBM Nederland over uitbesteding van het ICT beheer van circa 5000 werkplekken in de Benelux in een finaal stadium.

In het kader van de gedeeltelijk verkoop van de deelnemingen in Scandinavië en Frankrijk, heeft SNT Group de bezetting op het hoofdkantoor aangepast aan de nieuwe 'span of control'. Met ingang van 1 oktober 2003 is het medewerkersbestand van SNT Group met circa 50% gereduceerd.

Verwachtingen Over de tweede helft van 2003 verwacht SNT een beter resultaat door seizoenseffecten en als gevolg van beëindiging van de consolidatie van SNT Scandinavië en SNT Frankrijk. Indien de economische condities ten opzichte van het eerste halfjaar 2003 niet belangrijk wijzigen, gaat SNT er vanuit dat de omzet over geheel 2003 uitkomt rond EUR 500 - 510 miljoen met een Ebita verwachting van 6 tot 7% van de omzet.

Profiel SNT SNT participeert in de ontwikkeling van CRM-concepten voor opdrachtgevers. In haar customer contact centers geeft SNT uitvoering aan deze concepten door opdrachtgevers via telefoon, e-mail, chat, co-browsing en SMS bereikbaar te maken voor hun klanten. Uit deze klantcontacten wordt met behulp van datamining technieken managementinformatie gedestilleerd die opdrachtgevers kunnen aanwenden om hun marketingstrategie verder in te vullen en duurzame relaties met klanten op te bouwen. SNT verleent samen met haar partners vanuit Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Frankrijk jaarlijks goede service aan miljoenen consumenten. SNT Group wordt gevormd door de werkmaatschappijen SNT Nederland, SNT België en SNT Duitsland. Binnen SNT Nederland opereert onderzoeksbureau Interview-NSS als 100% werkmaatschappij onder eigen naam. In Scandinavië werkt SNT samen met alliantie partner Excellent. VITALICOM is SNT's partner in Frankrijk.

Einde bericht Voor meer informatie over SNT kunt u contact opnemen met Anne de Graaf, tijdens kantooruren op telefoon 00 31 79 368 69 00 of fax 00 31 79 368 51 94. Buiten kantooruren op 00 31 6 22 39 55 89. E-mail: adegraaf@snt.com. Onze adresgegevens zijn: Koraalrood 70, 2718 SC Zoetermeer, Postbus 182, 2700 AD Zoetermeer, www.snt.com Een overzicht van de halfjaar kerncijfers vindt u op www.snt.com: investor relations, key figures.

SNT Groep NV

19 aug 03 08:33