Provincie Utrecht

Persbericht

Waarschuwing: niet zwemmen in Strijkviertel

19-8-2003
In het water van Strijkviertel te De Meern zijn cyanobacteriën (blauwalgen) aangetroffen. De cyanobacteriën kunnen een blauwgroene drijflaag op het water vormen, lijkend op groene soep. In deze drijflagen kunnen hoge concentraties giftige stoffen voorkomen. De provincie Utrecht, toezichthouder op het openbaar zwemwater, adviseert daarom om niet te gaan zwemmen in Strijkviertel.

Vergiftigingen door cyanobacteriën komen via de mond tot stand. Ook kan bijvoorbeeld huidirritatie optreden. Ernstige vergiftigingen doen zich bij volwassenen zelden voor. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij eerder water binnenkrijgen en sneller ziek worden door vergiftiging. In drijflagen kunnen door afbraak en rotting van algen hoge concentraties giftige stoffen gevormd worden die schadelijk zijn voor mens en dier. Zwem daarom nooit in drijflagen!

Binnen twaalf uur na het zwemmen in water met cyanobacteriën kunnen mensen last krijgen van verschijnselen als hoofdpijn, huidirritatie, misselijkheid, diarree en koorts. Deze verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen doorgaans vanzelf. Ook andere bacteriën en virussen kunnen echter bovengenoemde klachten veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd een arts bij ernstige gezondheidsklachten na het zwemmen.

Zodra de drijflagen verdwenen zijn en uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit weer voldoende is, wordt de waarschuwing opgeheven. Als de situatie verslechtert, wordt de waarschuwing omgezet in een zwemverbod.

Kijk voor de meest recente informatie over zwemwater op teletekst pagina 725. Ook kunt u contact opnemen met de zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht, 030 - 258 21 58 of kijk op
www.provincie-utrecht.nl.

Meer informatie: Jeroen van Houten, telefoon 030 258 21 22 of Jeroen.van.Houten@provincie-utrecht.nl