Partij van de Arbeid
boundary="----------=_1061277927-15765-91"

Mime-Version: 1.0

Den Haag, 19 augustus 2003

Vragen van het lid Van Dijken (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1. Kent u het onderzoek van de werkgeversorganisatie VNO-NCW (2002) waaruit blijkt dat vestiging van Callcenters en Shared Service Centers (SSC's) in het Noorden - naast een voldoende beschikbaarheid van personeel en locaties- zo'n 20% goedkoper is dan elders in Nederland ?

2. Bent u op de hoogte van het feit dat overheidsdiensten op grote schaal bezig zijn SSC's te vormen?

3. Bent u ervan op de hoogte dat in geen enkel geval zelfs maar wordt overwogen het Noorden als vestigingsplaats te kiezen?

4. Kunt u dat rijmen met uw kennis van de regionale werkgelegenheidssituatie en met uw opvattingen over kostenbewust werken door de Rijksoverheid?

5. Deelt u de mening van Hans Haerkens (secretaris VNO-NCW Noord) dat een overheid die in tijden van bezuinigingen willens en wetens 20% onnodig uit gaat geven "puur stom" bezig is?

(Dagblad van het Noorden, 15 augustus 2003)

6. Welke stappen gaat u ondernemen om deze voor het Noorden en de schatkist
negatieve voornemens te keren?

>

---
Tweede Kamer der Staten-Generaal
www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.