Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

Den Haag, 18 augustus 2003

PvdA-fractie wil informatie van de minister van Economische Zaken over levering stroom.

De PvdA heeft bij monde van Ferd Crone via de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken minister Brinkhorst gevraagd aanstaande woensdag naar de Tweede Kamer te komen om de Kamer te informeren over de voorgenomen mogelijke afschakeling van de stroomlevering.

Het kabinet heeft aangekondigd dat in verband met de koelingsproblemen van de energiecentrales nodig zou kunnen zijn de productie en levering van stroom in bepaalde regio's tijdelijk af te schakelen

Woordvoerder Ferd Crone wil in een briefing van de minister horen wat de overwegingen en plannen hieromtrent van het kabinet precies zijn en welke prioriteiten er worden gesteld. Ook wil de PvdA weten of er maximaal op is ingezet om bedrijven hun stroomafname (vrijwillig) tijdelijk te laten beperken.

Crone vindt dat, als tijdelijke afschakeling al nodig is, iedereen hierover tijdig moet worden geĂŻnformeerd. Bij een tijdelijke afschakeling zal ook rekening moeten worden gehouden met situaties waarin het functioneren van bepaalde groepen (zoals gehandicapten) zonder stroomvoorziening onmogelijk wordt.

Voor nadere informatie: Ferd Crone, 06 - 1830 5808

>

---
Tweede Kamer der Staten-Generaal
www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
PvdA-voorlichting
Plein 2
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
Tel 070 - 318 3025/Fax 070 - 318 2800*