CBS

Werkloosheid blijft hoog

Nederland telt in de periode mei - juli 2003 gemiddeld 414 duizend werklozen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de werkloze beroepsbevolking met 105 duizend personen. Gedurende de afgelopen drie maanden was 5,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 4,1 procent.

Groeitempo onveranderd
De werkloosheid is als gevolg van seizoensinvloeden in de periode mei - juli altijd iets hoger. Worden deze seizoensinvloeden verwijderd dan komt de werkloze beroepsbevolking uit op 408 duizend. De gemiddelde stijging per maand, berekend over de afgelopen zes maanden, bedraagt 13 duizend. Het groeitempo ligt al een aantal maanden op dit hoge niveau.

Stijging werkloosheid over hele linie
De werkloosheid is ten opzichte van vorig jaar over de hele linie gestegen, bij zowel mannen als vrouwen en in alle leeftijdsgroepen. Er zijn iets meer werkloze mannen dan vrouwen. Het werkloosheidspercentage van vrouwen is met 6,4 procent echter hoger dan de 4,8 procent van mannen. Deze tegenstelling komt doordat de vrouwelijke beroepsbevolking geringer van omvang is.

Dalende tendens werkgelegenheid
In de maanden mei - juli 2003 hebben 7 145 personen een baan van twaalf uur of meer per week. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is dit een daling met 29 duizend. De werkzame beroepsbevolking blijft hiermee licht afnemen.

Technische toelichting
De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle mensen van 15-64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan twaalf uur per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn. Voor zover deze mensen staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) behoren ze tevens tot de geregistreerde werklozen. Tot de geregistreerde werklozen behoren ook ingeschreven mensen die wel beschikbaar zijn maar niet naar werk zoeken. De nieuwe maandcijfers over de geregistreerde werklozen komen met het verschijnen van dit persbericht eveneens beschikbaar op Statline en zijn verkrijgbaar bij de persdienst. Met ingang van deze maand zijn er op Statline ook kortlopende cijfers beschikbaar over de werkloosheid volgens de internationale definitie. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit mensen van 15-64 jaar die betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week. De maandelijkse cijfers over de werkloze en werkzame beroepsbevolking hebben een voorlopig karakter. De cijfers kunnen met het beschikbaar komen van meer informatie over de arbeidsmarkt nog worden aangepast.

PB03-153
19 augustus 2003
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht