Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 2378
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persinformatie
Datum Nummer persbericht
4 augustus 2003 P089
Vervanging riolering Voorstadslaan en Niersstraat Dinsdag 19 augustus 2003 start de vervanging van de riolering in de Voorstadslaan en de Niersstraat. Aanvankelijk waren deze werkzaamheden eerder gepland maar er is gewacht totdat het werk aan de Weurtseweg helemaal klaar is. Dit in verband met de omleidingsroute door de Voorstadslaan en de Niersstraat.

De vervanging van het riool wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1: Voorstadslaan tussen Roerstraat en Voorstadslaan 76/80. Inclusief een klein gedeelte Niersstraat tot voorbij de kruising met de Voorstadslaan. Fase 1 start op 19 augustus en duurt tot begin oktober. Fase 2: Voorstadslaan tussen Krayenhofflaan en Voorstadslaan 76/80. Deze fase start begin oktober en duurt tot eind november. Fase 3: resterende deel van de Niersstraat. Van eind november tot eind december.
De knip op de Voorstadslaan bij nr. 76/80 heeft te maken met de afvoerrichtingen van het riool.

Gevolgen voor het verkeer
In fase 1 en 2 is de Voorstadslaan tussen de Roerstraat en de Krayenhofflaan voor verkeer afgesloten.
In fase 3 is de Niersstraat tussen de Voorstadslaan en de Waterstraat afgesloten.
Gedurende de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Vanuit het centrum via Voorstadslaan, Krayenhofflaan, Weurtseweg, Kanaalstraat, Waterstraat en richting centrum omgekeerd. De omleiding wordt door bebording aangegeven.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens, doorkiesnummer 2380


---

Alle informatie in dit e-mailbericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht