Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem, Sector StadsbeheerPERSBERICHT


Van: Sector SB / Communicatie
Contactpersoon: Julia de Jong
Doorkiesnummer: 023 511 4903
Datum: 8 augustus 2003
Onderwerp: Publiekswandeling Stadskweektuin


publiekswandeling door de stadskweektuin
Op 19 augustus is het mogelijk om onder leiding van een deskundige gids een wandeling te maken door de Stadskweektuin van Haarlem. De wandeling voert langs de borders van de sortimentstuin. Vooral de planten die in de avonduren opvallen krijgen de aandacht.

Sommige planten doen bijzonder hun best om juist 's avonds aantrekkelijk te zijn. Dat kan zijn doordat ze dan sterk geuren of hun bloemen openen. Andere soorten sluiten 's avonds juist hun kelken. Deze bijzondere eigenschappen hebben alles te maken met de voortplanting van de plant. Hiermee selecteren ze hun bestuivers. Verder kan de tuin in de vroege avonduren in augustus een zeer bijzondere sfeer hebben. Het lage strijklicht maakt sommige bloemkelken transparant of geeft ze een warme gloed. Vlak voordat de avond invalt lijken zachtgele en witte bloemen soms licht te geven, en zoals alles in de natuur heeft ook dit een reden. Welke die is en nog veel meer bijzonderheden krijgen de bezoekers te horen van deskundige gidsen. De wandeling start om 20.00 uur.

NADERE INFORMATIE
Deelname kost 2,50 euro. Dit bedrag is inclusief een kopje koffie of thee na afloop. Deelnemers aan de wandelingen dienen zich te verzamelen voor het oude torentje op de Stadskweektuin, dat gelegen is aan de Kleverlaan 9 te Haarlem. Nadere informatie is te verkrijgen via telefoonnummer (023) 511 47 17.Communicatie Stadsbeheer
Gemeente Haarlem
tel: 023 - 5114903
e-mail: juliadejong@haarlem.nl