Gemeente Alkmaar


Aanbieding eindrapport gemeentelijke enquêtecommissie baatbelasting Alkmaar aan gemeenteraad

13 augustus

Op 19 augustus aanstaande om 16.00 uur zal de voorzitter van de gemeentelijke enquêtecommissie baatbelasting de heer H.J.F. Tanger, het eindrapport van de commissie aanbieden aan de voorzitter van de gemeenteraad van Alkmaar,
mevrouw. M. van Rossen.

In een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering op 2 oktober zal de gemeenteraad van Alkmaar het rapport van de enquêtecommissie bespreken en een oordeel geven over de inhoud van het rapport.

Alkmaar is een van de eerste gemeenten in Nederland waar de gemeenteraad gebruik heeft gemaakt van het recht om een gemeentelijke enquêtecommissie in te stellen (vergelijkbaar met een parlementaire enquête op landelijk niveau). Een dergelijke commissie kan onderzoek doen naar belangrijke onderwerpen in de gemeente en heeft wettelijke bevoegdheden zoals het horen van getuigen.

De enquêtecommissie baatbelasting heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van het intrekken van baatbelastingen Ringersbrug, Singelgarage en Huiswaard-Overstad. Hierdoor was voor de gemeente Alkmaar een financieel nadeel ontstaan van circa 7 miljoen euro.

De commissie heeft onderzocht hoe dit is gekomen en heeft daartoe, naast het middel van dossieronderzoek ook getuigen gehoord te weten bestuurders, ambtenaren, oud-bestuurders, oud-ambtenaren en vertegenwoordigers van ondernemers uit de Alkmaarse binnenstad.

Het rapport is na 19 augustus verkrijgbaar bij de griffie van de gemeente Alkmaar, postbus 53,
1800 BC Alkmaar, tel 548 93 43.