STICHTING WERKGROEP AGNI

Nederlandse Hindoes in actie tegen pornobedrijf

Den Haag - Op 19 augustus 2003 zal in de rechtbank te Amsterdam het pleidooi in de bodemprocedure plaatsvinden van Stichting Werkgroep Agni tegen het pornobedrijf Shiva Entertainment C.V. Stichting Werkgroep Agni, die als belangenorganisatie opkomt voor de bescherming van de normen en waarden van het Hindoeïsme, eist dat het bedrijf onmiddellijk stopt met gebruik van de naam Shiva, de allerhoogste Hindoegod, voor haar pornografische activiteiten.

Associatie van Hindoegoden en symbolen uit het Hindoeïsme met pornografie is volgens de zeden, gewoonten, normen en waarden van het Hindoeïsme absoluut niet geoorloofd. Het draagvlak onder de Nederlandse Hindoes voor de rechtszaak is dan ook uitermate groot. 40.000 Hindoes tekenden hiervoor een petitie en gaven aan zich diep gekwetst en beledigd te voelen door het gebruik van de naam Shiva voor een pornobedrijf. Zij betuigden hun steun aan de rechtsmaatregelen van Stichting Werkgroep Agni.

Er speelt echter veel meer dan godslastering en belediging een rol. Volgens Stichting Werkgroep Agni en de gekwetste Hindoes is er sprake van rechtsongelijkheid. Immers een combinatie van een pornobedrijf en de naam van Jezus Christus of Allah mag en kan in Nederland niet gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Het feit dat de allerhoogste godheid van de Hindoes wel met alle gemak van de wereld met dergelijke zaken gelieerd wordt, is natuurlijk een uitermate dubieuze vorm van discriminatie en meten met twee maten.

De afkeuring van het gebruik van de naam Shiva door het pornobedrijf Shiva Entertainment C.V. wordt alleen al in Nederland door een zeventigtal organisaties gedeeld. Middels schrijven hebben de toenmalige minister van Grote Steden en Integratiebeleid, gemeenten zoals Den Haag, de Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en de Hindoe Raad Nederland hun steun aan Stichting Werkgroep Agni betuigd. Bij wijze van hoge uitzondering heeft zelfs de Indiase ambassade, vertegenwoordiger van één miljard inwoners en 830 miljoen Hindoes, haar diepe afkeuring over het misbruik van de naam Shiva door het pornobedrijf laten blijken.

Na diverse grootschalige protestmarsen, handtekening- en brievenacties, het aanbieden van petities aan de Kamer van Koophandel en diverse politieke organen zoals de Tweede Kamer, is deze voor Nederland unieke zaak voor de rechter gekomen, die als enige het gebruik van de naam Shiva voor porno kan verbieden.

Zowel Stichting Werkgroep Agni, de Nederlandse Hindoegemeenschap als alle hierboven genoemde steunende organisaties verwachten dat de naam van het pornobedrijf veranderd zal moeten worden. Indien het bedrijf de naam zou mogen blijven gebruiken voor pornoactiviteiten, zou dat niet alleen een grote teleurstelling voor de Hindoes zijn, maar zou het in bredere context de emancipatie van minderheden en integratie in de multiculturele samenleving, tekort doen. Hindoes zijn één van de best geïntegreerde groeperingen van Nederland. Indien de rechtbank de eis van de Hindoes niet honoreert, zal het een duidelijk signaal zijn naar de samenleving dat men in Nederland integratie niet ziet als proces van wederzijdse aanpassing en dat het met de normen en waarden slecht is gesteld.

Stichting Werkgroep Agni ziet de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Eerdere succesvolle acties van Stichting Werkgroep Agni tegen ongeoorloofd gebruik van Hindoe goden en symbolen door o.a. Albert Heijn, Ikea, Teleac, TMF/MTV, Vroom en Dreesman en van Woensel in Nederland tonen aan dat er binnen het gerespecteerde bedrijfsleven wel degelijk begrip is voor de levensovertuiging van Hindoes.

Stichting Werkgroep Agni behartigt de belangen van de Hindoegemeenschap met als expliciete doelstelling: Het beschermen van de normen en waarden van het Hindoeïsme, daaraan ontleend het promoten van mensenrechten en het verlenen van humanitaire hulp.