Universiteit van Utrecht

>

Persbericht van de Universiteit Utrecht

14 augustus 2003

Onderwijs in de natuurwetenschappen centraal tijdens grootschalig internationaal congres

Van dinsdag 19 t/m zaterdag 23 augustus 2003 vindt in Noordwijkerhout het tweejaarlijkse congres plaats van de ESERA (European Science Education Research Association). Circa 400 deelnemers uit 39 landen zullen vier dagen lang van gedachten wisselen over mogelijkheden het onderwijs in de natuurwetenschappen te verbeteren. Het congres, gecoördineerd vanuit het Centrum voor Bètadidactiek van de Universiteit Utrecht, vindt voor het eerst in Nederland plaats.

In veel landen is het onderwijs in de natuurwetenschappen onderwerp van discussie. Aanleiding daartoe zijn onder meer de resultaten van internationaal vergelijkend onderzoek zoals PISA, Programme for International Student Assessment. Daarnaast wordt de discussie gevoed door het gebrek aan belangstelling voor natuurwetenschappelijke en technische opleidingen in het hoger onderwijs, het tekort aan docenten en verschillen van mening over de doelen van onderwijs in de natuurwetenschappen. Moet het accent bijvoorbeeld liggen op 'algemene vorming voor iedereen' of op 'training van bètastralen'.

Tijdens het congres worden ruim 300 papers gepresenteerd over uiteenlopende onderwerpen zoals leerproblemen, curriculumontwikkeling, gebruik van de computer, internationale vergelijkingen, buitenschools leren en de lerarenopleiding. Uiteindelijk is het doel de kwaliteit van het natuurwetenschappelijk onderwijs te versterken op basis van empirische onderzoeksresultaten.

Het congres wordt georganiseerd door vertegenwoordigers van vijf Nederlandse universiteiten: Utrecht, Amsterdam, Leiden, Twente en de Vrije Universiteit. De meeste deelnemers komen uit Europa maar er zullen ook 80 deskundigen deelnemen uit Azië, Australië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Verwacht wordt dat tijdens de conferentie nieuwe internationale samenwerkingsverbanden zullen ontstaan aangezien in veel landen vergelijkbare problemen een rol spelen.

Journalisten zijn van harte uitgenodigd het congres bij te wonen. Aanmeldingen hiervoor graag vooraf naar Odette Jansen, (030) 253 2728

Meer informatie:
Prof. dr. Harrie Eijkelhof, hoogleraar Natuurkundedidactiek aan de faculteit Natuur- en Sterrenkunde van de UU en voorzitter tijdens het congres. (030) 2534719, h.m.c.eijkelhof@phys.uu.nl
Het volledige programma is te vinden op:http://www1.phys.uu.nl/esera2003 Meer informatie over PISA op: http://www.pisa.oecd.org