Gemeente Haarlem


Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer

PersuitnodigingWethouder B. F. Martini (Natuur & Landschap) nodigt u namens het gemeentebestuur van Haarlem uit voor:

een participatieavond rond het Wijkgroenstructuurplan Ramplaankwartier

Datum: 19 augustus 2003
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Woonzorgcentrum de Blinkert (Grote zaal)
Adres: Rockaertshof 66 Haarlem

De gemeente Haarlem maakt de komende vijf jaar E 432.000 extra per jaar vrij voor bomenherstel en groenaanpassingen. Het aanpassen van het wijkgroen wordt voortaan aangepakt op basis van zogenoemde wijkgroenstructuurplannen. In elk wijkgroenstructuurplan staan concrete voorstellen om met het groen in een wijk om te gaan. Onlangs werd het Wijkgroenstructuurplan voor het Ramplaankwartier afgerond. De gemeente wil graag met geïnteresseerde bewoners over de inhoud van dit plan praten. Daarom is een participatieavond georganiseerd voor de bewoners van het Ramplaankwartier. Gedurende deze avond wordt uitgelegd hoe het wijkgroenstructuurplan voor deze wijk is opgesteld. Ook worden de algemene uitvoeringsplannen besproken.
Naast participatieavonden rond de verschillende wijkgroenstructuurplannen, organiseert de gemeente ook inloopspreekuren, waar bewoners de mogelijkheid krijgen om individuele wensen inzake het wijkgroen te bespreken.

Wethouder Martini biedt journalisten de gelegenheid tot het stellen van vragen over dit groenbeleid. Hiervoor is rond 20.45 uur tijd gereserveerd (gedurende de pauze). Indien u gebruik wil maken van deze mogelijkheid, kunt u contact opnemen met Julia de Jong, communicatieadviseur bij de gemeente Haarlem. Telefoonnummer 023 - 511 49 03.Achtergrondinformatie
Haarlem is een stad vol openbaar groen en de betrokkenheid van veel Haarlemmers bij hun groen is groot. Dat bleek onder meer toen de gemeente half december 2001 in de Bakenesserkerk een stadsdebat organiseerde over de toekomst van het openbaar groen. Aan dat groendebat namen ongeveer honderd mensen deel, voornamelijk vertegenwoordigers van de verschillende wijkraden en belangenverenigingen.

Aanleiding van het toenmalige stadsdebat was de nota Heroriëntatie Groen, waarin voorstellen stonden om tot een ander beheer van het groen te komen. In het toenmalige debat ging het vooral over de vraag hoe de gemeente het groen zo goed mogelijk kon onderhouden met het daarvoor beschikbare budget. Belangrijkste discussiepunt was toentertijd het voorstel om stapsgewijs 10% van het bomenbestand te verminderen. Na afloop van het debat werd dit voorstel teruggetrokken. Ook besloot het college om de komende vijf jaar voor bomenherstel en groenaanpassingen E 432.000 extra per jaar vrij te maken.

Omdat de gemeente niet op willekeurige wijze met het groen wil omgaan, is ervoor gekozen om het groenbeeld voortaan vast te leggen aan de hand van zogenoemde wijkgroenstructuurplannen. In een wijkgroenstructuurplan wordt het ideaalbeeld van het groen in de wijk geschetst, door de samenhang van het groen en het gewenste groenbeeld te beschrijven. Op dit moment blijkt een optimale inrichting van de groene ruimte in de wijken te duur in onderhoud. Daarom wordt voorgesteld om voortaan eenvoudiger groen toe te passen. Het voordeel van een dergelijke versoberde groenstrook is, dat deze weer snel anders kan worden beplant wanneer er financieel betere tijden aanbreken.


---- --