Stadsdeel Amsterdam-Noord


* Overzicht van vergaderingen en bijeenkomsten
18/8/2003 - Overzicht van vergaderingen en bijeenkomsten 19 augustus:
20.00 uur: commissie Leefbaarheid, stadsdeelhuis

20 augustus:
14.00 uur tot 16.00 uur en 18.00 uur tot 20.00 uur: Open Dag schooltuinen van de afdeling Natuur- en Milieueducatie; Heggerankweg 87 en Van Heekpad 3.

21 augustus:
20.00 uur: commissie Middelen, stadsdeelhuis

24 augustus:
13.00 uur: voorzitter Dagelijks Bestuur, J. Peppels, opent het Noorderzonfestival in Nieuwendam

27 augustus:
20.00 uur: raadsvergadering

30 augustus:
14.00 uur: wethouder Sport, Bob Plantinga is aanwezig bij de viering van het 75-jarig bestaan van Shell-sport

2 september:
middag: werkbezoek Dagelijks Bestuur aan de Van der Pekbuurt

4 tm 9 september: filmfestival Sunset in het Florapark 21.30 uur: dagelijks gratis filmvoorstelling