INST. VOOR PUBLIEK EN POLITIEK

StemWijzer boekt internationaal succes

Morgen Politarena in Zwitserland van start

Dinsdag 19 augustus wordt vanaf 11.15 uur in de Zwitserse hoofdstad Bern www.politarena.ch gelanceerd. De Politarena is in licentie van de StemWijzer opgezet door politikdigital.ch en het mediaconcern Coop Presse.
In opdracht van het Europees Parlement wordt naar alle waarschijnlijkheid voor de Europese verkiezingen in juni 2004 een panEuropese versie gepubliceerd.

Net als bij de StemWijzer krijgt de bezoeker van de Politarena na het beantwoorden van dertig stellingen een stemadvies voor één van de partijen die in het Zwitserse parlement vertegenwoordigd zijn. De Politarena wordt in drie talen gepubliceerd, Duits, Frans en Italiaans. De zogenaamde eidgenössischen Wahlen vinden in heel Zwitserland op 19 oktober plaats.

Ook in Duitsland wordt gewerkt aan een nieuwe StemWijzer, vanaf 4 september zal de Wahl-O-Mat Bayern on line zijn. De verkiezingen voor de Beierse Landsdag worden op 21 september gehouden. Met 3, 6 miljoen bezoekers in vier weken tijd was de Wahl-O-Mat bij de Bondsdagverkiezingen van 2002 een doorslaand succes. De Bundeszentrale fûr politische Bildung, zusterinstelling van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), eigenaar van de StemWijzer, heeft een licentie voor toekomstige Wahl-O-Maten in alle Bondslanden en grote steden afgenomen.

Het IPP heeft daarnaast het initiatief genomen om in het kader van de Europese Parlementverkiezingen van juni 2004 voor alle EG-lidstaten, inclusief de nieuw toegetreden landen een StemWijzer te ontwikkelen. Voor Duitsland en Nederland zijn al afspraken gemaakt en in opdracht van het Europees Parlement zal naar alle waarschijnlijkheid een panEuropese versie gepubliceerd worden, waarbij een stemadvies voor een van de fracties in het EP kan worden verkregen. In september wordt duidelijk welke landen meedoen.

Uit recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) blijkt nog eens de goede waardering van de bezoekers van de StemWijzer-site. De meeste van de 2,3 miljoen bezoekers van de StemWijzer 2003 gebruikten de StemWijzer om hun politieke voorkeur te testen (37%), voor 32% was het krijgen van een goed advies het belangrijkste motief de site te bezoeken. Van de bezoekers gaf 12% aan zich door een onverwacht advies te laten verrassen. Voor 37% kwam het advies precies overeen met hun eigen verwachting en voor 34% speelde het advies een goede rol bij het bepalen van de keuze. Voor 26% speelde het nauwelijks een rol en voor 3% leidde het advies tot een heroverweging van de oorspronkelijke keuze. De cijfers komen goeddeels overeen met die van de StemWijzer 2002 toen het NIPO een soortgelijk onderzoek deed.

De onderzoekers Marcel Boogers (Uinversiteit Tilburg) en Gerrit Voerman (DNPP) verwachten dat de StemWijzer in komende verkiezingscampagnes aan invloed zal winnen en dat het vanwege de nadruk op de inhoud van de verkiezingscampagnes een goed contrawicht biedt tegen de 'drama-democratie' en de 'mediacratie'.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jochum de Graaf, projectleider: j.degraaf@stemwijzer.nl, 020 5217678,
06 24267886.
Nico Bloot, voorlichting, 020 5217638, 06 21464984.

18 aug 03 15:36