De Unie


ABN AMRO: Aangepaste Pensioennotitie Vakbonden

18 augustus 2003 - U kunt hier de volledige integrale tekst van de aangepaste 'Pensioennotitie vakbonden', zoals deze is opgesteld door FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, de BBV en De Unie, inzien en downloaden.

In deze notitie wordt de pensioenproblematiek geschetst, waarmee we met name dit CAO-seizoen worden geconfronteerd. Alsof er voor het overige niets aan de hand is. Er zijn natuurlijk ook andere discussies en voorstellen van werkgevers- en vakbondskant.

In de komende ledenvergaderingen van de gezamenlijke bonden zullen we drie dossiers behandelen:

- werkzekerheid

- pensioenen

- overige CAO-onderwerpen.

In deze notitie geven wij (bestuurders) aan wat naar onze mening in dit CAO-seizoen over pensioenen wel en niet afgesproken kan worden. Daarnaast zullen wij - zoals dit in feite al gebeurd is bij de voorbereiding van het CAO-overleg - met u bepalen welke afspraken op de andere dossiers nodig zijn.
Er is natuurlijk samenhang tussen de dossiers. Kort samengevat kan het onderhandelingstechnisch betekenen dat plussen op de één tot minnen op de ander leidt, en omgekeerd en in welke combinatie dan ook. Het zou wat dat betreft mooi zijn als uit de ledenvergaderingen een gezamenlijk en gedeeld beeld ontstaat over meerdere varianten.
* Integrale tekst aangepaste 'Pensioennotitie vakbonden' (pdf)
* Intropagina ABN AMRO

dinsdag, 19 augustus 2003