Gemeente Stede Broec 19-8-2003
Nieuw riool in de La Reinelaan

In september begint de vervanging van het riool in de La Reinelaan. Het oudste deel dateert van de vijftiger jaren. Toen werd er nog gewoon op de sloten geloosd. In de jaren erna groeide Bovenkarspel gestaag; ook het riool werd toen gaandeweg uitgebreid. In de jaren zeventig is er sprake geweest van een grote operatie: alles moest worden aangesloten op de rioolwaterzuivering. De oude stukken riool zijn toen aangepast aan die nieuwe werkwijze. Dat betekende onder meer dat de afvoer naar de sloten werd afgesloten.

Inmiddels is het beton van de riolering aangetast; de dure vervanging
-de klus kost ? 655.000- kan niet langer worden uitgesteld. 't Gaat om het stuk tussen het Boerhaaveplein en de Broekerhavenweg. Het nieuwe riool zal een grotere diameter hebben, zodat het veel meer afvalwater kan bergen. Dat betekent dat er bij zware regenval minder snel sprake is van lozing (overstort) op het oppervlaktewater.

Apart hemelwaterriool
Gelijk met het nieuwe riool wordt een afzonderlijk hemelwaterriool aangelegd. Dat betekent dat regenwater apart wordt afgevoerd; dat kan regelrecht naar de sloot. De rest gaat, net als nu, naar de rioolwaterzuivering. Nu gaat álles naar de zuivering, ook het schone regenwater. Dat kost veel energie: het water moet erheen worden gepompt en het wordt gezuiverd, terwijl het schoon is. Een grote verbetering op milieugebied dus.

Materiaal
Vanwege de doorsnee van de rioolbuizen -een meter- is de keuze wat materiaal betreft beperkt. Beton is 't goedkoopst maar dat is niet volledig bestand tegen aantasting. "Gres" (een soort gebakken klei) is dat wel.'t Is iets duurder (10%) dan beton, maar het kan wel honderd jaar mee. Dat levert op de lange duur dus besparing op.

Gemaal verdwijnt
Tegen het voormalig winkelpand op de hoek Broekerhavenweg/La Reinelaan staat een rioolgemaal. Die winkel wordt verbouwd tot appartementen. Dat gemaal zou geluids- en stankoverlast voor de bewoners betekenen. De aannemer heeft er iets op gevonden: het is mogelijk de riolering van de Broekerhavenweg en de Bakkerstraat aan te sluiten op de nieuwe riolering in de La Reinelaan via een verbinding onder de brug door. Het gemaal is dan overbodig.

Ook nieuwe straatverlichting
Als het weer meewerkt -'t moet niet te veel regenen- duurt de klus ongeveer acht weken. Met het genoemde bedrag van ? 655.000 wordt niet alleen het riool betaald maar ook het groen hersteld en het wegdek weer in orde gemaakt. Wat dat laatste betreft: na de klus wordt het wegdek provisorisch hersteld; de grond moet inklinken. Volgend voorjaar wordt het wegdek opnieuw aangepakt.