Ingezonden persbericht


PERSBERICHT 19 augustus 2003

Geachte Redactie ,

I-mode bekendheidsgroei resulteert niet in gebruikstoename

De intensieve campagnes van KPN-Mobile om de I-mode in de markt te zetten hebben weliswaar de naamsbekendheid gestuwd naar 60% (6 maanden geleden was dit nog 48%) maar zij sorteren vooralsnog geen gebruikstoename. Het percentage huishoudens dat aangeeft (eventueel) gebruik te gaan maken van I-mode blijft steken op 5%.

I-mode is onderzocht In het kader van het onderzoek 'Mobiele Telefonie' van de ICT Consumer Monitor die door Heliview Research uitgegeven wordt. Hierin wordt de markt voor mobiele telefonie in de consumentenmarkt in kaart gebracht. Naast de penetratie mobiele telefonie en de verschillende merken, wordt ingegaan op het gebruik van mobiele diensten, aanschaf- en switchplannen evenals de criteria voor de keuze van de telecomprovider.

Groei van de markt sterker toegenomen dan verwacht Groei van de markt sterker toegenomen dan verwacht De markt is sterker gegroeid dan verwacht. Het percentage huishoudens met tenminste 1 mobiele telefoon is, de laatste 6 maanden, met 4% gegroeid naar 84%. Daarbij is het geen verassing dat de penetratie van mobiele telefoons het grootst is bij gezinnen mét kinderen en gezinnen met een bovenmodaal inkomen.

Gebruik van mobiele diensten
Zoals verwacht blijft het gebruik van SMS onveranderd populair. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan gebruik te maken van SMS-diensten. Een (zeer) sterke nieuwkomer is het e-mailen via de mobiele telefoon; nauwelijks waarneembaar 6 maanden geleden terwijl nu 9% van de consumenten aangeeft van deze dienst gebruik te maken.

Switchplannen Het percentage "overlopers" blijft stabiel rond de 5%. Van degenen die plannen hebben om over te stappen betreft de meerderheid klanten van Orange voorheen Dutchtone) én T-Mobile (voorheen Ben). De lagere tarieven zijn hun voornaamste drijfveer.

Prepaid versus Abonnement De steeds sterker wordende sturing van de telecom providers richting abonnement sorteert vooralsnog geen enkel effect. De verhouding tussen prepaid versus abonnement blijft voor het derde opeenvolgende kwartaal stabiel.

Over Heliview
Heliview Research is een full-service marktonderzoekbureau gespecialiseerd in business to business-onderzoek op het gebied van o.a. ICT, financiële dienstverlening en HRM. Voor meer informatie over dit persbericht, Heliview of onze producten kunt u contact opnemen met Vincent de Pooter, tel: 076-548 40 00. Of bekijk onze website: www.heliview.com. Ons adres is Lage Mosten 1-5, 4822 NJ, Breda. Ons e-mailadres is: info@heliview.nl.

Het is niet onze bedoeling u ongewenste e-mail toe te sturen. Indien u uit ons persbestand verwijderd wilt worden of andere interessegebieden heeft, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@heliview.nl, o.v.v. 'uit bestand' of door uw interessegebieden aan te geven.

Het is mogelijk dat u nog enkele berichten van ons ontvangt, omdat het verwerken van mutaties enige tijd in beslag neemt. Onze excuses voor het ongemak. We doen er alles aan uw afmelding of wijziging zo zorgvuldig mogelijk te verwerken.