Cordaid


---


Monrovia, 18 augustus 2003

Liberianen houden moed, ondanks jarenlange burgeroorlog

Naar schatting 175.000 ontheemden in Monrovia

Het haveloze gebouw in het centrum van Monrovia draagt de naam Masonic Temple. Vroeger was het opgedeeld in appartementen, maar van de muren aan de binnenkant is niet veel over. Het gebouw - dat twee verdiepingen telt en een kelder - herbergt een zo'n vijfduizend mensen, gevlucht voor het geweld van de regeringstroepen van Taylor en de rebellengroep LURD.

"Overdag is het hier nog uit te houden. De meeste mensen proberen op straat handel te drijven om zo wat geld te verdienen. 's Avonds als ze terug komen, is het hier bijna niet uit te houden en wordt er soms gevochten om een plekje", vertelt Hawa Bakana (58). Ze komt uit de regio Grand Cape Mount ten westen van Liberia, tegen de grens met Sierra Leone. Ze is op de vlucht sinds eind vorig jaar, en schuilt sinds de 'Derde Wereldoorlog' in Masonic Temple.

Met hun ironische gevoel voor humor delen Liberianen de oplevingen van geweld in de laatste maanden op in eerste, tweede en derde wereldoorlog. De eerste begon op 5 juni, de tweede op 24 juni en de derde op 19 juli. Deze laatste aanval staat nog vers in het geheugen. De verhalen zijn even talrijk als gruwelijk. In Masonic Temple werden twee vrouwen gedood door een kogel. Nabij deze opvangplek staat de kathedraal met een departement van Caritas. Medewerker Stephen B. Massaquoi laat de wond zien waar een kogel zijn arm raakte. Hij had geluk. Hij heeft problemen met het strekken van zijn arm. Twee baby's en een volwassene kwamen om bij de aanval.

Tot voor een paar dagen geleden was Monrovia verdeeld in twee stukken. Het ene deel was onder controle van LURD, het andere van de regeringstroepen. De brug naar Bushrod Island, voorheen onder controle van LURD, is sinds enkele dagen onder controle van ECOMIL, de militaire tak van ECOWAS. In D Twe Highschool in New Kru Town hebben een kleine 10.000 mensen een veilig heenkomen gezocht. De school is gelegen aan zee. Het strand is een groot publiek toilet en de stank ondraaglijk. Ann-Marie K. Blamoh, vrijwilligster bij de St. Anthony's Parish in Gardnersville vertelt hoe regeringstroepen haar hele huis leegroofden. Met haar twee kinderen probeert ze zo goed en kwaad als kan te overleven. Maar dat valt niet mee. "Ik moet mijn leven opnieuw beginnen." Barbara Krumme, medisch consultant van het Caritas noodhulpteam, vindt het ongelooflijk hoe mensen proberen te overleven. "Vanuit het niets proberen ze hun situatie draaglijk te maken. Er is een markt en je kunt hier zelfs naar de kapper." Gebrek aan schoon drinkwater, sanitatie en de enorme afvalberg vormen volgens Krumme de grootste bedreiging voor de slachtoffers van de burgeroorlog. "Natuurlijk is er ook een gebrek aan voedsel, maar daar ligt niet de basis van het probleem. Voedselpakketten uitdelen is makkelijk", zegt ze. "Maar daarmee los je het probleem niet op. Dan blijven de mensen hangen in de stad, en daar is Monrovia niet op toegerust. Doordat er geen schoon drinkwater is en geen toiletten zijn ziektes uitgebroken zoals cholera en diarree."

Zondagochtend arriveert een eerste lading medical kits van Caritas Internationalis op het vliegveld van Monrovia. Het zijn basispakketten met medicijnen en apparatuur voor noodsituaties. Met deze kits kunnen 20.000 mensen gedurende drie maanden geholpen worden. Onderweg naar het vliegveld zien we roadblocks met ECOWAS militairen, waar niet lang geleden nog regeringstroepen de weg controleerden. In de auto klinkt gejuich. "Mooi, dan kan ik eindelijk weer naar huis!", juicht een medewerker van Caritas. "God has blessed this country", mompelt een ander. De Liberianen zijn als geen ander getraind de moed er in te houden, na dertien jaar burgeroorlog.

Mariska Smolders

Mariska Smolders is namens Mensen in Nood (Cordaid) sinds zaterdag 16 augustus in Liberia. Zij maakt deel uit van een internationaal Caritas noodhulpteam. Dit team inventariseert de eerste noden en brengt de eerste hulp op gang. Mariska brengt regelmatig verslag uit naar de (inter)nationale media.