Ministerie van Defensie


---


---

foto: @bijschr:V.l.n.r. generaal-majoor Celie, Steinbrueck, Balkenende en luitenant-generaal Van Heyst (Ronald Weemering)

Balkenende bezoekt 1GE-NL Corps

19-08-2003

Premier Jan Peter Balkende heeft maandag (18 augustus) tezamen met de minister-president van de Duitse deelstaat NordRhein-Westfalen, Peer Steinbrück, een kort bezoek gebracht aan het 1(German-Netherlands) Corps. Dit bezoek aan de multinationale, snel inzetbare legerkorpsstaf vormde onderdeel van een dagprogramma, waarbij zij ook nog de - voor beide landen - historisch belangrijke Vredeszaal in het oude Raadhuis en de universiteit van Münster aandeden.

Op de legerkorpsstaf zijn beide politici voorgelicht over het NATO Response Forces concept, de rol van het 1GE-NL Corps daarin en de komende legerkorpsoefening Gainful Sword in oktober in Polen. Die moet uitwijzen of 11 NL Air Manoeuvre Brigade onder meer kan optreden als Early Entry Force van het legerkorps. Laatste onderwerp van de briefing vormde de ervaring die is opgedaan als ISAF III in Kaboel.

In een reactie uitten de hoge gasten hun waardering voor de geleverde prestaties van het multinationale hoofdkwartier en zijn bijdrage aan het wederopbouwproces in Afghanistan. Na de briefing mengden ze zich tussen militairen voor een informele gedachtewisseling.