Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-194


Den Haag, 19-08-2003

Belastingdienst keert extraatje direct uit

De Belastingdienst stort deze week bij bijna 650.000 belastingplichtigen die een voorlopige teruggaaf in verband met de algemene heffingskorting hebben aangevraagd, een bedrag van 9 euro op bank- of girorekening. Dit is de verhoging van de algemene heffingskorting die eerder door de Tweede Kamer werd vastgesteld bij de behandeling van het Belastingplan 2003.

Vanwege de relatief hoge kosten is besloten om hierover geen aparte brief te sturen. Het bedrag wordt rechtstreeks naar de rekening overgemaakt. Aan het betalingskenmerk met de tekst 'Voorlopige teruggaaf 2003, Algemene heffingskorting, éénmalige uitbetaling' is dan te zien dat de Belastingdienst de afzender is.