Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

migranten uitgesteld

19-08-2003

Beantwoording vragen over de gezondheid van migranten uitgesteld

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2394298

19 augustus 2003

De vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over de gezondheid van migranten (2020314290) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat een zorgvuldige beantwoording van de vragen meer tijd vergt.

De beantwoording zal plaatshebben vóór 2 september 2003.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst