Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

RIAGG-spreekuur in Marokko uitgesteld

19-08-2003

Beantwoording vragen over een mogelijk RIAGG-spreekuur in Marokko uitgesteld

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2403802

19 augustus 2003

De vragen van de Kamerleden Kant en Lazrak (SP), Hermans en Nawijn (LPF) en Van Miltenburg (VVD) over een mogelijk RIAGG-spreekuur in Marokko (2020314240) (2020314250) (2020314280) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat het verzamelen van de benodigde informatie voor de beantwoording meer tijd vraagt.

De beantwoording zal plaatshebben omstreeks 15 september 2003.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst