De Unie


ABU: afkorting voor Asociaal Bod Uitzendbureaus?

19 augustus 2003 - Afgelopen voorjaar hebben de onderhandelingen plaatsgevonden voor een nieuwe CAO voor vaste medewerkers van uitzendbureaus. Inmiddels zijn de onderhandelingen vastgelopen. Wij (de vakbonden) realiseren ons dat de sector in een lastige situatie verkeert. Wij hebben ons dan ook tijdens de onderhandelingen uiterst constructief opgesteld en zeer bescheiden voorstellen ingediend. Toch heeft de werkgeversvereniging (ABU) gemeend om na vier onderhandelingsrondes met een eindbod te moeten komen. Behalve een aantal verslechteringen stellen de werkgevers slechts een zeer minimale structurele loonsverhoging voor.

Inmiddels heeft veruit de meerderheid van de leden van FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond het eindbod van de werkgevers afgewezen. De werkgevers zien echter nog steeds geen aanleiding om opnieuw met ons te overleggen. Wéér nemen de werkgevers het door hun eigen werknemers afgegeven signaal totaal niet serieus. Sterker nog, de werkgevers leggen de rekening van de slechte situatie in de branche daarmee volledig bij u neer. Terwijl de druk op u alleen maar wordt vergroot.

Wat willen werkgevers?

* Over een looptijd van 15 maanden slechts een éénmalige uitkering per
1 juli 2003 van 0,75% en een zeer geringe structurele loonsverhoging per 1 januari 2004 van 1,25%.

* Het gelijktrekken van de opzegtermijn van werkgevers met die van werknemers. Hierdoor kan de werkgever de opzegtermijn aanzienlijk bekorten. Nu is de opzegtermijn van werkgevers twee keer zo lang als die van de werknemers.

* Het invoeren van een wachttijd van 4 maanden voor deelname aan een winstafhankelijke uitkering.

* Geen branchebreed werkdrukonderzoek.

Waar gaan de bonden voor?

* Een CAO met een looptijd van 15 maanden. Een structurele loonsverhoging van 2,5%.

* Geen verkorting van de opzegtermijn van werkgevers. Wij willen dat de opzegtermijn van werkgevers twee keer zolang blijft als die van de werknemers.

* Een beperkte wachttijd van 2 maanden voor deelname aan de winstafhankelijke uitkering.

* Branchebreed werkdrukonderzoek, gezien de signalen van de toenemende werkdruk

Wat nu?
We laten het er niet bij zitten. Wij zullen de ABU laten merken dat de werknemers in de branche het eindbod veel te mager vinden. De komende weken zullen wij zoveel mogelijk uitzendbureaus bezoeken. Ons doel is om u zoveel mogelijk te informeren over de ontstane situatie en wij vragen u ons te steunen. Hoe kunt u dat doen? In de eerste plaats vragen wij u om uw handtekening te zetten op bijgevoegd formulier, welke u kunt downloaden, en naar ons te faxen. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. In de eerste week van september willen we deze petitie aan de werkgevers aanbieden. In de tweede plaats is het van belang dat er zoveel mogelijk werknemers lid zijn van de bond. Maak uw collegas lid. Verwijs ze naar website of het aanmeldingsformulier. Een goede CAO gaat ook u aan. Dus zet uw handtekening en fax dit formulier naar het genoemde faxnummer.

Met vriendelijke groeten,

Peter Roos
bestuurder


* Integrale tekst Formulier Handtekeningenactie CAO (pdf)

dinsdag, 19 augustus 2003