Gemeente Aalsmeer


Topdrukte voor gemeentelijke controledienst
Herstel wethouder Boom duurt langer dan verwacht Zwemmen in open water Aalsmeer veilig
Topdrukte voor gemeentelijke controledienst

Het warme weer van de afgelopen weken zorgde voor topdrukte op het water en voor veel werk voor de gemeentelijke controledienst. De controleurs hebben vele malen moeten optreden tegen overtredingen op en langs het water. Om recreanten te attenderen op de regels die op het water en voor de openbare aanlegplaatsen gelden, is een folder gemaakt. Hierin staat duidelijk wat is toegestaan en wat niet. Tijdens de controlerondes wordt deze folder uitgedeeld aan de watersporters. De folder is ook op te vragen bij het gemeentehuis.

Herstel wethouder Boom duurt langer dan verwacht Helaas is uit een scan gebleken dat het voor wethouder Boom nog te vroeg is om te beginnen met revalideren. De breuk is nog niet voldoende geheeld en het been van de wethouder mag voorlopig nog niet belast worden. In de week van 22 september wordt opnieuw bekeken of gestart kan worden met de revalidatie. Voorlopig verblijft Piet Boom dus nog in Heliomare aan Wijk aan Zee. Voor de adresgegevens van Heliomare kunt u bellen naar Aletta Moen bestuurssecretariaat gemeente Aalsmeer, telefoon 387512.

Zwemmen in open water Aalsmeer veilig

Door het warme weer gaat de kwaliteit van het water achteruit. Behalve door de aanwezigheid van blauwalgen, worden in de zomermaanden ook meer kadavers uit het water gehaald. Bij het opstellen van dit bericht is de situatie echter zo dat er in het open water in Aalsmeer gewoon gezwommen kan worden zonder dat dit een gevaar oplevert voor de gezondheid.

Wie de meest recente informatie wil over de veiligheid van het zwemwater in Aalsmeer kan ook bellen naar de zwemwatertelefoon: 0800-9986734.