Socialistische Partij

`Medicijnknaak' ondermijnt solidariteit in zorg nog verder

19-08-2003 * Het voorstel van het kabinet om opnieuw een `medicijnknaak' in te voeren leidt tot het nutteloos rondpompen van geld, is niet solidair en daarom ongewenst. "Het kabinet is erg hardleers", aldus Agnes Kant, die meer ziet in geldbesparing door het aanpakken van de bureaucratie.

Alle eerder ervaringen met eigen bijdragen in de zorg, zoals de invoering van het eigen risico, het specialistengeeltje, de medicijnknaak en de eigen bijdrage onder Paars 1, zijn na veel ellende en protesten in de prullenbak beland," stelt Kant. "De eigen bijdragen leiden tot minder onnodig gebruik van zorg, maar een belangrijke bijwerking is dat mensen die het minder breed hebben, soms uit financiële overweging kiezen om niet naar de zorg te stappen, ook als die echt nodig is. Dat betekent tweedeling en een aanslag op de solidariteit in de zorg. Dit is dus niet de juiste wijze om tot efficiëntere zorgbestedingen te komen. Eigen bijdragen leiden niet tot minder uitgaven, maar tot een verschuiving van uitgaven en tot enorme administratieve rompslomp."
---
De maatregel doet sterk denken aan de invoering van de medicijnknaak in 1983, die genomen werd omdat er door het toenmalig CDA/VVD-kabinet afgesproken was 4 miljard te bezuinigen op de zorg. Dat leidde toen tot veel protesten, waaronder zelfs de weigering van een ziekenfonds de eigen bijdrage te innen. De SP roept wederom om tot solidariteit: stop de eigen bijdragen. In plaats van eigen bijdragen is het beter de bureaucratie werkelijk aan te pakken.

De SP heeft hiervoor concrete voorstellen gedaan die minstens 800 miljoen Euro besparing op zouden leveren. Meer hierover leest u op deze pagina.