Gemeente Haarlem


Sector SB / Communicatie
Julia de Jong
023 - 511 4903
19 augustus 2003
Nog geld beschikbaar voor duurzame initiatieven
Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer

PersberichtVan
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
OnderwerpGEMEENTE STIMULEERT DUURZAME PROJECTEN

De gemeente stimuleert projecten die bijdragen aan een duurzame buurt, wijk of stad. Goede initiatieven worden financieel ondersteund vanuit het Initiatievenfonds duurzame ontwikkeling. Er zijn al diverse originele projecten gehonoreerd om de leefbaarheid in de stad of een buurt te verbeteren. Voor dit jaar is nog geld beschikbaar voor enkele projecten.

De afgelopen jaren zijn vanuit het fonds diverse projecten gehonoreerd. Zo is een nieuwe Hergebruikgids uitgegeven, die tevens op internet te raadplegen is (www.hergebruikgids.nl). In Schalkwijk is mede met behulp van subsidie uit het Initiatievenfonds, het Natuurinformatiecentrum Schalkwijk opgericht. In het infocentrum, gevestigd op het volkstuinencomplex 'Ons Buiten', kunnen belangstellenden o.a. informatie vinden over de natuur in en om Schalkwijk. Een derde voorbeeld betreft de Tunesische vereniging die een lezing heeft georganiseerd over milieu. Hieraan was tevens een schoonmaakactie gekoppeld, om mensen enerzijds bewust te maken van het milieuprobleem en anderzijds de betrokkenheid bij hun buurt te vergroten.

Ook voor dit jaar is nog geld beschikbaar, maar personen met duurzame initiatieven moeten wel snel zijn; de sluitingsdatum voor een aanvraag is 15 september aanstaande.

De folder over het fonds is verkrijgbaar in de bibliotheken en bij de publieksdienst. Het Initiatievenfonds ondersteunt lokale initiatieven tot een maximum bedrag van 4500 euro per subsidieaanvraag
Voor vragen of een aanvraagformulier kunt u terecht bij de afdeling Milieu, tel. 023-5114614 of stuur een e-mail naar milieu@haarlem.nl.---- --