FNV

Sociaal plan Oranjewoud veel te schraal

Na twee onderhandelingsrondes is er nog geen overeenstemming over een sociaal plan voor de reorganisatie bij Oranjewoud. Bestuurder Lex Makkinje van FNV Bondgenoten vindt het triest dat de onderhandelingen tot nu toe niet hebben geleid tot een meer aanvaardbaar resultaat. Dit omdat Oranjewoud een gezond bedrijf is, dat over voldoende vermogen beschikt.

Na twee onderhandelingsrondes is er nog geen overeenstemming over een sociaal plan voor de reorganisatie bij Oranjewoud. Bestuurder Lex Makkinje van FNV Bondgenoten vindt het triest dat de onderhandelingen tot nu toe niet hebben geleid tot een meer aanvaardbaar resultaat. Dit omdat Oranjewoud een gezond bedrijf is, dat over voldoende vermogen beschikt.

Onvoldoende

FNV Bondgenoten is ervan overtuigd dat het tweede voorstel van de werkgever op dit moment volstrekt onvoldoende is op de volgende punten:
* het budget per persoon voor outplacement is slechts 3000 euro
* het bedrag voor vrijwillig vertrek is een schijntje
* de contante waarde van de aanvullingsregeling is ver beneden de contante waarde van een algemeen aanvaarde regel als de kantonrechterformule Redelijk

Ook FNV Bondgenoten is niet blind voor de problemen bij Oranjewoud. Wij willen dan ook niet als inzet een zak met geld voor de mensen die moeten afvloeien, maar de contante waarde van het plan moet wel in de buurt komen van de contante waarde van de kantonrechterformule. Bovendien moeten er keuzes mogelijk zijn. Werknemers krijgen mogelijk te maken met een pensioengat, waarvoor ze zich extra moeten bijverzekeren. Dit kan veel geld gaan kosten. Bovendien is het bedrijf ook nu nog winstgevend, vanwege de inzet van werknemers in de afgelopen jaren.

Schade beperken

Dit kan bij voorkeur met een goede van werk naar werk regeling of met een redelijke afvloeiingsregeling in combinatie met een aanvaardbare outplacementregeling. Wij voorzien dat de mensen die moeten afvloeien toch een redelijke kans hebben dat zij langere tijd werkloos blijven. Dan is een compensatie absoluut op zijn plaats.

Scenario

Doordat de visies van vakorganisaties verschillen over een minimum voor een fatsoenlijk sociaal plan bij dit bedrijf, kan het wel eens zo zijn dat er geen sociaal plan wordt afgesloten. Wij zullen nog een uiterste schriftelijk voorstel doen aan uw werkgever om er alsnog uit te komen. Indien dit stuk loopt zijn er twee scenario's mogelijk:
* Er komt een sociaal plan waar de handtekening van de grootste bond met de meeste leden werkzaam bij Oranjewoud ontbreekt. (Oranjewoud heeft dit nu in overweging) Let op: het plan is dan niet representatief in onze ogen.
* Er komt in het geheel geen sociaal plan. Sowieso hebben de leden het laatste woord over het (ontbreken van een goed) sociaal plan en de eventuele gevolgen. De leden hebben het recht om mee te beslissen wat de weg moet zijn die wij dan gaan volgen.

Tot slot

FNV Bondgenoten is het volgende gebleken:

* Oranjewoud heeft een eigen vermogen dat ruimschoots voldoet aan de algemene norm die daarvoor staat. (wordt ook niet ontkend!)
* Oranjewoud is een gezond bedrijf (onze vraag zal dit niet in gevaar brengen!)
* Oranjewoud heeft in onze ogen te weinig over voor een fatsoenlijk sociaal plan.
* De medewerkers met een lang dienstverband komen er met het concept sociaal plan zeer bekaaid af. FNV Bondgenoten heeft stelling genomen vanwege al deze punten. Indien noodzakelijk zullen wij op korte termijn één of meerdere ledenvergaderingen houden alleen toegankelijk voor leden van FNV Bondgenoten.

Meer informatie

Lex Makkinje, Bestuurder FNV Bondgenoten

E: lexmakk@bg.fnv.nl

T: 050-3631193 of 06-51015962

19-08-2003