Dienstenbond CNV

Nog geen duidelijkheid sociaal plan seceurop
19-08-2003

De bonden en Seceurop Nederland Security Check hebben op 13 augustus uitvoerig gesproken over de gevolgen van de invoering van 'Fase 4' . Voordat de onderhandelingen over een sociaal plan starten, willen we natuurlijk eerst weten wat exact de gevolgen zijn. Die zijn nog niet glashelder.

Er zijn een aantal groepen te onderscheiden die er zeer nadrukkelijk mee te maken krijgen. Daar is door het bedrijf al over bericht:

De teamleiders:
Duidelijk is dat deze functie komt te vervallen en dat de nieuwe functie van supervisor zijn intrede doet. Duidelijk is ook dat er veel minder supervisors komen dan de collegas die nu teamleider zijn (75 ipv. 400). Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de gevolgen voor arbeidsvoorwaarden. Ook zijn er nog geen afspraken gemaakt over de situatie dat een teamleider bijvoorbeeld niet als teamlid zou willen werken.

De planners:
'Fase 4' gaat ook voor deze groep collegas gevolgen hebben. Hoe groot (hoeveel) is nog niet duidelijk. Die duidelijkheid moet er uiteraard wel komen.

De sectormanagers:
De functie van sectormanager verandert niet. Wel de aansturing. Ook zijn er minder plekken te vergeven in 'Fase 4' in die functie. In principe betekent dit boventalligheid. Om dit op te lossen moeten er spelregels worden afgesproken.

HBS-Supervisors:
Is de nieuwe functie supervisor uit 'Fase 4' nu wel of niet gelijk aan de bestaande functie van HBS supervisor? Iedere conclusie kan verstrekkend zijn. Dat moet dus eerst worden bepaald. Vooral ook omdat dit direct raakt aan de beschikbaarheid van vacatures voor de teamleiders.

Sociaal plan
Vanwege de onduidelijkheden zijn we dus niet toe gekomen aan het onderhandelen over een sociaal plan. Op woensdag 20 augustus zal opnieuw worden gesproken over de gevolgen van 'Fase 4', overigens samen met de ondernemingsraad.

Nut van lidmaatschap
Nog even dit. Juist in deze moeilijke tijd is het nuttig om lid van de CNV Dienstenbond te zijn. Het aantal leden bepaalt de positie van de vakbonden in uw organisatie. Hoe meer mensen lid zijn hoe groter de druk bij de werkgever om goede afspraken te maken. U heeft het nut van een stevige vakbond al ingezien want u bent lid. Uw collega misschien nog niet. Wellicht is dit het moment om hem of haar van het nut van het lidmaatschap te overtuigen. Aanmelden van nieuwe leden kan heel gemakkelijk hier! Wij rekenen op u!

Informatie & uw inbreng
Meer weten? Neem voor vragen of suggesties contact op met de onderhandelaar namens de CNV Dienstenbond, Harry Gerding, tel: (023)5651052 of email: h.gerding@cnvdibo.nl.