Dienstenbond CNV

Collectief ontslag bij Raab Karcher
19-08-2003

Onlangs zijn de vakorganisaties door Raab Karcher ingelicht over een aanstaande reorganisatie bij het bedrijf. Het gaat om reorganisaties in de regio West en de regio Rijn Maas en Waal (de De Waard groep). In totaal zullen er 80 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Daarnaast zullen een aantal vestigingen sluiten of aangepast gaan worden. De slechte resultaten van deze twee regios is aanleiding voor de sanering.

Op dit moment loopt een vergunningaanvraag bij het CWI om de ontslagprocedure te starten. Deze vergunning wordt rond 18 augustus verwacht. Deze aanvraag is gestart naar aanleiding van het akkoord van de ondernemingsraad omtrent de reorganisatie. Per 1 september 2003 zal Raab Karcher de ontslagaanvragen gaan indienen. Dit is dus al op zeer korte termijn. Voor 1 september verwachten wij dat de directie de getroffen werknemers op de hoogte van hun aanstaande ontslag zal stellen.

Geen sociaal plan
De directie had ons volgens de CAO moeten informeren over de voorgenomen reorganisatie. Dat is pas onlangs gebeurd. De korte termijn die rest en wegens het vroege besluit van de ondernemingsraad om in te stemmen met de reorganisatie zien wij geen mogelijkheid om voor alle werknemers die collectief ontslagen zullen worden een nieuw sociaal plan af te spreken. Dat betekent dat wij niet de belangen van alle getroffen werknemers kunnen behartigen. Wij zullen de ontslagen van onze leden individueel behandelen. U als lid van de CNV Dienstenbond zullen wij dan ook individueel juridisch bijstaan (indien u reeds langer dan 3 maanden lid bent).

Collectief ontslag
De reorganisatie betreft de regio Rijn Maas en Waal (de De Waard groep) en regio West. In de regio West zullen er 53 arbeidsplaatsen verdwijnen. Hiervan zullen er 23 via natuurlijk verloop afvloeien en voor 29 werknemers wordt collectief ontslag aangevraagd. In de regio Rijn Maas en Waal zullen er 28 arbeidsplaatsen verdwijnen, waarvan 16 via natuurlijk verloop en voor 12 werknemers aan de hand van een collectief ontslag. Op dit moment gaan wij er vooralsnog van uit dat het huidige sociaal plan ook voor deze reorganisatie zal gelden.

Juridische bijstand
U zult net als wij verrast zijn over dit reeds vergevorderde plan tot reorganisatie. Omdat wij niet collectief zullen optreden, kunt u als lid van de CNV Dienstenbond gebruik maken van onze juridische bijstand mocht dat nodig zijn. Indien u een brief ontvangt dat u ontslagen zal worden, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde regiokantoor (Apeldoorn: (055)5772640; Drachten: (0512)583440; Eindhoven: (040)2116674; Hilversum: (035)6460580; Rotterdam: (010)2651111). Voor vragen of opmerkingen over deze reorganisatie kunt u contact opnemen met bestuurder Harrie de Vaan, tel: (010)2651111 of email: h.devaan@cnvdibo.nl.

Cadeaubon
U als lid kunt gebruik maken van onze hulp. Deze situatie laat zien hoe belangrijk het is om lid te zijn van een vakbond. Indien u mensen kent die nog geen lid zijn en door u worden ze wel lid, dan ontvangt u een cadeaubon als dank.