Gemeente Bedum


MEDEDELINGEN 20 AUGUSTUS 2003 grof metaalinzameling
Op vrijdag 29 augustus wordt in de hele gemeente grof metaal ingezameld. De inzameling heeft plaats op afroep. Als u grof metaal wilt aanbieden, neemt u dat dan uiterlijk op donderdag 27 augustus voor 14.00 uur contact op met 050-3018218.
Als het om een koelkast of een vriezer gaat, meldt u dat dan even. Deze worden namelijk apart ingezameld en verwerkt.

burgerjaarverslag

Voor de zomervakantie is het burgerjaarverslag 2002 huis aan huis bezorgd geweest. In dit verslag maakt burgemeester Everts onder meer melding de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en ontwikkelingen binnen zijn eigen portefeuilles. De burgemeester is erg benieuwd naar uw mening over dat eerste burgerjaarverslag. Ook suggesties voor komende edities zijn van harte welkom.
Mocht u op het verslag willen reageren dan kan dat schriftelijk (Postbus 38, 9780 AA Bedum), per email (gemeente@bedum.nl) of per telefoon (050-3018219, P. Kremer).
Het burgerjaarverslag kan nog steeds `online' worden ingezien (via www.bedum.nl). Als u een exemplaar toegezonden wilt hebben, neemt u dan even contact met de voorlichter, P. Kremer (050-3018219).

stremming

De Grotestraat in Bedum is gestremd voor al het doorgaand verkeer. De stremming houdt verband met reconstructiewerkzaamheden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in de komende herfst worden afgerond. De winkels aan de Grotestraat zijn te voet bereikbaar.

verkeersoverlast

Aan de St. Annerweg wordt de eerstkomende drie weken gewerkt aan de aanleg van riolering voor langs de weg liggende woningen. Door die werkzaamheden kan overlast voor het verkeer ontstaan. De weg wordt op bepaalde plaatsen versmald.
aangevraagde bouwvergunning (licht):

* verplaatsen schuur Reiger 3, Bedum (12-08). Deze aanvraag ligt op de afdeling VROM (Bouw- en woningtoezicht), verleende bouwvergunningen (licht):

* oprichten twee dampijlers, Wolddijk 44, Bedum (11-08)
* plaatsen stookhut Onderwierum 7, Onderdendam (12-08);
* oprichten garage Boterdiep Zz 13, Bedum (12-08);
* veranderen gevel Bazuinslaan 3, Bedum (12-08);
* vernieuwen schutting Zwaluw 11, Bedum (14-08);
* plaatsen schutting Sperwer 2, Bedum (14-08).

verleende sloopvergunningen

* slopen bedrijfsgebouw Boterdiep Wz 45, Bedum (15-08);
* slopen koelcellen en gevelbekleding Boterdiep Wz 45, Bedum (15-08);

* uitvoeren sloopwerkzaamheden Boterdiep Wz 45, Bedum (15-08).
spreekuur Hajon

Het bureau voor jeugdhulpverlening Hajon houdt iedere donderdagmiddag (gratis) van 15.00- 16.00 uur spreekuur in het gemeentehuis, Schoolstraat 1 te Bedum.