Gemeente Heerlen

Uitbreiding woonboulevard kan doorgaan

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft op 13 augustus jl. uitspraak gedaan in de beroepszaak die de Vereniging Woonboulevard had aangespannen tegen het bestemmingsplan Crama-Husken-De Vrank. Dit bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de Woonboulevard mogelijk. De ABRS heeft de bezwaren van de Vereniging Woonboulevard niet-onvankelijk respectievelijk ongegrond verklaard. Daarmee staat niets meer een uitbreiding van de Woonboulevard met 55.000 m² in de weg.

In het beroep stonden twee punten ter discussie: de mogelijke gevolgen van de uitbreiding voor de verkeerssituatie en de vrees voor ontwrichting van de voorzieningenstructuur.

De ABRS heeft één klein onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd, te weten een vrijstellingmogelijkheid. Het betrof hier de mogelijkheid om de bestemming van een perceel op de autoboulevard onder bepaalde voorwaarden te wijzigen ten behoeve van de woonboulevard. Dit onderdeel is vernietigd, omdat de provincie de ABRS heeft medegedeeld dat zij dit bij nader inzien niet zou hebben moeten goedkeuren. Overigens is deze vrijstellingmogelijkheid in de praktijk niet meer van belang, omdat voor het desbetreffende perceel vergevorderde plannen bestaan binnen het thema autoboulevard.

Gemeente Heerlen, 19 augustus 2003
Afdeling Communicatie
Reina Cobussen, tel. (045)5604070
persvoorlichting@heerlen.nl


---- --