GARANTIE INSTITUUT WONINGBOUW


Kopersbescherming GIW woningen gaat verder dan de nieuwe wet.

Kopers van nieuwbouwwoningen met GIW (Garantie Institituut Woningbouw) garantie zijn beschermd tegen het faillissement van een bouwondernemer, zowel voor als na de oplevering van de woning. Zo wordt bij een faillissement van de ondernemer een woning (tot bepaalde grenzen) zonder meerkosten voor de koper afgebouwd. Ook wordt de kwaliteit van een nieuwbouwwoning na oplevering gegarandeerd en moeten GIW ondernemers gebruik maken van door het GIW voorgeschreven modelcontracten.

Vanaf 1 september a.s. gelden nieuwe wettelijke regels voor de koop van woningen. De nieuwe wet inzake de koop van onroerende zaken en aanneming van werk beoogt de positie van de consument te versterken. Zo dient een koopovereenkomst voor een woning schriftelijk te worden aangegaan en krijgt de koper van een woning een wettelijke bedenktijd van drie dagen, waarbinnen hij alsnog van de koop kan afzien. Daarnaast mogen kopers van nieuwbouwwoningen de laatste 5% van de aanneemsom in depot bij een notaris storten totdat de (opleverings)gebreken aan de woning zijn hersteld. Ook stelt de wet een grens aan het vooruitbetalen van de koop-/aanneemsom.

Het GIW gaat nog een stapje verder dan de wetgever. Per 1 september a.s. wordt een nieuwe landelijke GIW koop-/aannemingsovereenkomst geïntroduceerd, die naast de bestaande GIW bescherming een koper van een nieuwbouwwoning nog meer bescherming biedt.

In plaats van de wettelijke bedenktijd van drie dagen gaat bij GIW woningen een bedenktijd van één week gelden, waarbinnen de koper de transactie kan annuleren. Daarnaast is het opschortingsrecht van 5% van de aanneemsom van de koper nader uitgewerkt. De ondernemer mag in plaats van het depot bij de notaris een bankgarantie aan de koper afgeven. Ook kan de koper bouwkundige opleveringsgeschillen tegen een lage financiële drempel voorleggen aan een speciale opleveringsarbiter bij het GIW. Deze doet binnen zes weken uitspraak. Ook ondernemers kunnen een dergelijke procedure opstarten. Daarnaast is de GIW termijnregeling aangescherpt, waardoor ondernemers geen bedragen vooruit kunnen declareren.

De nieuwe GIW contracten gaan gelden voor alle woningen, die vanaf 1 september 2003 worden verkocht.

Voor nadere informatie: N.M. Dijkhuizen, directeur, tel:
010-4332244

19 aug 03 14:24