Grontmij

Grontmij NV19/08/03 - Grontmij adviseert bij problemen door zoutwaterinlaat

Het Hoogheemraadschap Rijnland laat sinds kort brak water het land in stromen. Men besloot tot deze drastische maatregel omdat de bodem door de aanhoudende droogte onherstelbaar kan inklinken, waardoor bijvoorbeeld gebouwen, dijken en wegen mogelijk gaan verzakken. Maar de gevolgen voor natuur en landbouw kunnen rampzalig zijn. Grontmij heeft de kennis en de expertise om de gevolgen in kaart te brengen en adviseert bij de vaststelling van toekomstig beheer en beleid.

Zeebies gedijt goed op brakke grond

Het binnendringende zoute water kan op korte termijn schade aanrichten aan gewassen. Met name aan de heestercultuur in en rond het Groene Hart. Mogelijk ontstaan er, gezien de weersvoorspellingen op de langere termijn, structurele problemen. Volgens Staatsbosbeheer veroorzaakt de inlaat van brak en zout water onherstelbare schade aan natuurgebieden. Ook financiële gevolgen kunnen verstrekkend zijn omdat verschillende belangenorganisaties erover denken om schadeclaims in te dienen bij de waterschappen of overheid.

Toch is er een positieve keerzijde aan de huidige problemen. In Nederland is brakke natuur tamelijk schaars. De verwachte veranderingen in het klimaat bieden mogelijkheden voor duurzaam beleid en beheer ten aanzien van deze zeldzame natuur. Toewijzing van dit soort gebieden draagt er toe bij om de geringe hoeveelheid beschikbaar zoet water beter te verdelen. Ook kunnen deze natuurgebieden gaan fungeren als retentiegebieden.

Grontmij adviseert
Grontmij heeft de kennis en de expertise om de risicos en effecten van zoutwaterinlaat in kaart te brengen. Door haar decentrale organisatie beschikt Grontmij bovendien over gedetailleerde gebiedskennis zodat een op maat gesneden advies tot de mogelijkheden behoort. Ook adviseert Grontmij over de vaststelling van toekomstig beheer en beleid in de vorm van bijvoorbeeld het opstellen van waterbeheersplannen en het inrichten van brakke retentiegebieden.

Meer informatie kunt u krijgen bij Wouter Gotje, telefoon 020 592 22 44 en Enrico Moens, telefoon 06 5532 8163.
---