Gemeente Gouda


datum: 19 augustus 2003
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Karin Westerink
telefoon: 0182-588349

parkeerautomaten op lichtenergie

Deze week zijn de werkzaamheden begonnen voor het vervangen van alle parkeerautomaten in de binnenstad. De nieuwe automaten werken op lichtenergie. De omwisseling gaat ongeveer twee weken duren en kan enige overlast veroorzaken. Een andere nieuwigheid op het gebied van parkeren is de aanschaf van betere handterminals voor parkeercontroleurs en andere toezicht houdende ambtenaren.

De vervanging van de parkeerautomaten in de binnenstad begint met het plaatsen van nieuwe betonfunderingen. Daarna volgt het monteren van de automaten. Als laatste worden de oude automaten weggehaald.

De nieuwe kaartautomaten functioneren op lichtenergie. Er kan zowel een gewoon parkeerkaartje als een dagkaart uit worden getrokken. Behalve met muntgeld zal voortaan betaald kunnen worden met een chipknip. Dat laatste is nieuw voor Gouda. Als het donker is, zijn de displays van de parkeerautomaten verlicht.

De nummers van de parkeervakken bij de automaten worden vervangen door een eenvoudige P en er komen borden met het opschrift Betaald parkeren alleen in de P-vakken. Op de Hoge Gouwe, ter hoogte van de Gouwekerk, is een proefopstelling gemaakt met een nieuwe automaat. De losse parkeermeters blijven gehandhaafd en aan het bestaande parkeerbeleid verandert niets.

handterminals

De digitale apparaten waarmee de parkeercontroleurs hun bonnen schrijven, de zogenoemde handterminals, worden in de tweede week van oktober vervangen. De oude terminals zijn versleten. Het nieuwe apparaat zal in de toekomst ook worden gebruikt door andere ambtenaren met een functie in het stadstoezicht, zoals reinigingsinspecteurs en groeninspecteurs. Op deze wijze krijgt de gemeente één systeem van handhaving met digitale verwerking.