Gemeente Hoogeveen

Woensdag 20 augustus 2003

* Boekenkade kleurt geel van de zonnebloemen *
* Van Gogh even terug in Hoogeveen *

* Bezwaarschriftencommissie *

* Drentse commissie Welstand vergadert *

* Werkzaamheden Zuidwoldigerweg *

* Geluidsscherm in Erflanden *

* Piratenavond Beukemaplein *

* Talentenkade 2003 *

* Veel gestelde vragen over ADSL in Hoogeveen *
* Interesse in ADSL? Meld u aan! *

* Afdeling Economische zaken donderdag niet bereikbaar *
* Bustocht Monumentendag voert langs boerderijen *
* Nieuwlande meldt je aan als interviewer *
* Verbetering kwaliteit van industrieterrein De Wieken *
* Militaire oefening *

+ Verkeersbesluit *

+ Meldingen AMVB's *

+ Wet Milieubeheer *

+ Ontwerpbestemmingsplan Elim, deelplan "Wozoco 't Hoosvat" *
+ Bouwvergunningen *

+ Kapvergunningen *

+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *
Boekenkade kleurt geel van de zonnebloemen
Zaterdag 6 september is het niet alleen Boekenkade in Hoogeveen, maar schittert het ook van de zonnebloemen. De Boekenkade in de Tamboerpassage en de Hoofdstraat Noord krijgt 's middags gezelschap van honderden kinderen met evenzovele zonnebloemen. Een ode aan het 150^ste geboortejaar van Vincent van Gogh.

Vanaf twee uur 's middags kunnen kinderen van de basisscholen hun mooiste zonnebloem brengen bij De Tamboer. Dit voorjaar werkten de basisscholen mee bij het uitdelen van de zaadjes. In ruil voor hun bloemen krijgen de kinderen een ijsje.

Van Gogh en Hoogeveen

De beroemde Nederlandse schilder zwierf in het najaar van 1883 enige tijd door Drenthe. Vincent tekende en schilderde in stad en omgeving. Verschillende werken getuigen hiervan. Vaak wordt aangenomen dat hij in zijn Drentse periode definitief besloot om kunstschilder te worden. Niet zo heel lang daarna vertrok hij naar Frankrijk waar hij ook zijn beroemde schilderij 'De Zonnebloemen' maakte.

Andere Van Gogh-activiteiten

Behalve de zonnebloemenactie zijn er nog andere activiteiten in Hoogeveen, zoals wandeltochten met gids en bustochten door Zuid-Drenthe in het spoor van Vincent. Een speciale brochure, 'In het voetspoor van Vincent van Gogh', met een wandeling van circa 6,5 kilometer door Hoogeveen, is voor 2 euro verkrijgbaar bij de VVV, Museum De 5000 Morgen en bij het Voorlichtingscentrum van de gemeente. Informatie over de meeste activiteiten is te krijgen bij Museum De 5000 Morgen, telefoon 231 530.

Exposistie van kopieën in theater de Tamboer

Van Gogh even terug in Hoogeveen

Wethouder Jan Stoefzand heeft vandaag in theater De Tamboer de expositie Hommage aan Van Gogh geopend. De expositie duurt tot en met 25 september. Leden van de Verenigde Amateurkunstschilders in Nieuw-Amsterdam hebben 23 kopieën van doeken van Van Gogh gemaakt. Deze unieke werkstukken zijn qua afmetingen en materiaal exact gelijk aan de originelen. De expositie is in augustus open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. In september is de tentoonstelling ook op zaterdag te bekijken van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Aan de kassa van De Tamboer is een verjaardagkalender te koop, gemaakt van deze schilderijen.

Voor meer informatie over de expositie kunt u contact opnemen met Femmy Benjamins

Tel: 0528-280180 of 280113 (bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur).

Bezwaarschriftencommissie

De Bezwaarschriftencommissie houdt op woensdag 27 augustus hoorzittingen in Commissiekamer 1 van het raadhuis. De hoorzittingen zijn openbaar. De agenda ziet er als volgt uit:
* 14.40 uur Bezwaarschrift van de heer G. Wolbersen tegen het uitblijven van handhaving van het bestemmingsplan ter plaatse na een tot beëindiging van werkzaamheden tot het oprichten van een geluidswal ten behoeve van de firma Zuidema strekkend verzoek.
* 15.20 uur Bezwaarschrift van de heer G. Achterveld namens diverse belanghebbenden tegen een bouwvergunning en vrijstelling voor het bouwen van een poederfabriek op bedrijventerrein Buitenvaart II bij Hollandscheveld.

* 15.50 uur Bezwaarschriften van diverse omwonenden tegen een bouwvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Meerkoetlaan 60 in Hoogeveen.
Donderdag 21 augustus
Basisschool De Krullevaar. Het oud papier wordt opgehaald vanaf 18.30 uur.
huwelijksplechtigheden volgen. Vrijdag 22 augustus om 14.30 uur trouwen Gerrit Koster en Yvonne Geuzinge. Theodoor Oost en Anna Seinen trouwen die vrijdag om 16.45 uur.

Om de huwelijksvoltrekkingen rechtstreeks te volgen gaat u naar Drentse commissie Welstand vergadert
De Drentse Welstandscommissie vergadert donderdag 21 augustus in het gemeentehuis van Midden- Drenthe in Beilen. De vergadering, die openbaar is, begint om 14.00 uur. De commissie buigt zich over bouwplannen in Drenthe, waaronder twee in Hoogeveen. Dat zijn:
* Nieuwbouw woning, Alteveer 131 te Hoogeveen
* Uitbreiden glasexpertisecentrum, Brinkstraat 5 te Hoogeveen

Werkzaamheden Zuidwoldigerweg

De Zuidwoldigerweg is van maandag 25 augustus tot en met donderdag 11 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt in twee fasen gewerkt aan de weg. Eerst wordt de Korenstraat tot de kruising van de sluis in de Hoogeveense vaart afgesloten. En vanaf maandag 8 september is ook de kruising Korenstraat/Zuidwoldigerweg enkele uren dicht voor het verkeer.

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gewoon door. Geluidsscherm in Erflanden

In verband met de aanleg van een geluidsscherm in Erflanden is het NAM-weggetje van 1 tot en met 26 september tussen de NAM-locatie en de Zuidwoldigerweg afgesloten voor verkeer. Het scherm moet het verkeerslawaai van de A28 zo veel mogelijk tegenhouden. Het scherm wordt 350 meter lang en 4 meter hoog. Op het viaduct is het scherm transparant. Het is de bedoeling van het scherm langzamerhand wordt overgroeid door klimop. Piratenavond Beukemaplein

Een gedeelte van het Beukemaplein is van donderdag 21 augustus tot en met zaterdag 23 augustus niet beschikbaar als parkeerterrein. Dit in verband met een Piratenavond op vrijdagavond.
Talentenkade 2003

De Stichting Cascade houdt zaterdag 23 en 30 augustus de Talentenkade 2003 op het Cascadepodium in de Hoofdstraat. De activiteiten beginnen om 11.00 uur en eindigen ongeveer om 17.00 uur.
Veel gestelde vragen over ADSL in Hoogeveen

Ondernemers op Buitenvaart kunnen later dit jaar kiezen voor internet via ADSL. Daarover heeft de gemeente Hoogeveen afspraken gemaakt met KPN Telecom. Ook particulieren in de kernen van Nieuweroord, Noordscheschut, Hollandscheveld en Tiendeveen krijgen straks de mogelijkheid van internet via ADSL. In het Torentje van vorige week (en op www.hoogeveen.nl/nieuws) vindt u hierover meer informatie. In dit Torentje de meest gestelde vragen van de mensen die gereageerd hebben bij de gemeente.

Waarom wordt in het bericht van de gemeente niet gesproken over de kernen Fluitenberg en Stuifzand?

De gemeente heeft afspraken gemaakt met KPN voor de aanpassing van de telefooncentrale in Nieuweroord. Dit is omdat Buitenvaart onder deze centrale valt. En juist de ontwikkeling van Buitenvaart wil de gemeente stimuleren. De hierboven genoemde dorpen liften mee op de aanpassing aan deze centrale.

Bij voldoende aanmeldingen kan KPN de centrales in Nieuwlande en Pesse aanpassen. Stuifzand en Fluitenberg vallen onder de centrale Hoogeveen-Centrum aan de Griendtsveenweg. Deze centrale is al geschikt gemaakt voor ADSL. ADSL zou dus ook in Fluitenberg en Stuifzand verkrijgbaar moeten zijn.

De zogeheten postcodecheck via www.kpn.com geeft in enkele gevallen aan dat ADSL om technische redenen niet mogelijk is in de twee dorpen. De gemeente overlegt momenteel met KPN over een oplossing. Eenzelfde probleem is er met enkele locaties binnen de kern Hoogeveen. Ook voor deze adressen wordt gezocht naar een oplossing. Geldt dit voor u, geef uw naam en adres dan door aan de gemeente.

De gemeente vraagt particulieren zich aan te melden bij de gemeente. Zijn hier kosten aan verbonden? En zit ik er dan aan vast?

Nee, hier zijn geen kosten of verplichtingen voor u aan verbonden. De gemeente wil voorlopig slechts inventariseren hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in een ADSL-verbinding in de toekomst.

Waarom moeten de dorpen zo lang wachten op ADSL?

Normaal gesproken onderneemt KPN pas actie als het zeker is van het afsluiten van minimaal 325 ADSL-abonnementen. Dan pas wil KPN een telefooncentrale geschikt maken voor ADSL. Er ligt dus een drempel voor dorpen. De gemeente heeft speciaal voor bedrijventerrein Buitenvaart deze 'drempel verwijderd' (via een garantstelling). Daardoor gaat KPN de telefooncentrale van Nieuweroord aanpassen. Enkele dorpen profiteren daarvan mee.

Ook de inwoners die vallen onder de telefooncentrales in Nieuwlande en Pesse (met name in de dorpen Nieuwlande, Eilm en Pesse) hebben behoefte aan ADSL. Daarom heeft de gemeente met KPN een afspraak gemaakt. Als blijkt dat er voldoende belangstelling is in deze gebieden, dan verleent KPN voorrang aan het aanpassen van de centrales in Pesse en Nieuwlande, nadat die van Nieuweroord is aangepast.
Interesse in ADSL? Meld u aan!

Later dit jaar is de gemeente van plan een informatiebijeenkomst te houden voor particulieren, providers en KPN voor de kernen van Nieuweroord, Noordscheschut, Hollandscheveld en Tiendeveen. De gemeente wil inventariseren wie eventueel belangstelling heeft voor ADSL en de informatiebijeenkomst.

De gemeente roept ook bewoners van Nieuwlande, Pesse en Elim op zich als belangstellende te melden. Zij kunnen terecht bij de gemeentelijke afdeling Economische zaken, telefoon (0528) 291767, e-mail
l.b.h.ottenhof@hoogeveen.nl.
Afdeling Economische zaken donderdag niet bereikbaar

De afdeling Economische zaken en statistiek is donderdag 21 augustus niet bereikbaar in verband met een verhuizing. Vanaf vrijdag 22 augustus kunt u weer terecht met uw vragen over ADSL en ander zaken. Bustocht Monumentendag voert langs boerderijenEen karakteristieke boerderij in Nieuwlande die te zien zal zijn tijdens de bustocht op de Open Monumentendag (Foto: J.H. Meijer) De Open Monumentendag is dit jaar op zaterdag 13 september. Geheel volgens de traditie zijn er op deze dag ook historische bustochten. Dit jaar is het thema Boerenbouw. De bus rijdt onder andere langs de voor Drenthe zo typerende Saksische boerderijen. Ook worden tijdens de tocht wetenswaardigheden verteld over de verschillende boerderijen.

Vertrek

De bus vertrekt zaterdagmorgen 13 september om 10.00 uur en 13.30 uur vanaf het Raadhuisplein in Hoogeveen. De bustocht duurt twee tot tweeënhalf uur en kost 4,50 per persoon. Kinderen tot 6 jaar mogen gratis mee en kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 3,50. Bij de kosten zijn een kop koffie of thee met een plak krentenstoet in begrepen.

Opgave

U kunt zich opgeven voor de bustochten bij VVV/ANWB Hoogeveen, Hoofdstraat 13, 7902 EA Hoogeveen, telefoon: 0528 - 26 83 73. Wacht u niet te lang met uw aanmelding, want vol is vol!

Interviews DOP Nieuwlande dinsdag 26 augustus van start Nieuwlande meldt je aan als interviewer

Voor het project DOP Nieuwlande zijn we op zoek naar interviewers. Inwoners van Nieuwlande meld je aan als interviewer. Het is leuk, je hoort nog eens wat en je verzamelt de knelpunten voor jou dorp, zodat we straks aan de slag kunnen. Lijkt het u leuk om als interviewer Nieuwlande in te gaan, dan kunt u zich aanmelden bij Jan Giethoorn, telefoon 0528-351960. Aanmelden kan nog tot en met vrijdag 22 augustus. Voor het afnemen van de vragenlijsten ontvangt u een kleine vergoeding. Maandag 25 augustus is er een instructieavond voor de interviewers in dorpshuis 't Dwarsgat.

Nieuwlande telt 520 huishoudens. Het is de bedoeling dat elke interviewer 10 huishoudens enquêteert. De interviews duren tot 26 september. De uitkomsten worden op een bewonersavond in november gepresenteerd. Verbetering kwaliteit van industrieterrein De Wieken

De gemeente Hoogeveen en het Hoogeveens Ondernemers Collectief (HOC) willen het industrieterrein de Wieken een opknapbeurt geven. Doel is om samen tot een duurzame kwaliteitsverbetering te komen. Grontmij Drenthe heeft hiervoor in opdracht van de gemeente en HOC een plan gemaakt.

Plan van aanpak

In dit plan beschrijft Grontmij de stappen die moeten leiden tot de duurzame kwaliteitsverbetering. De eerste stap is het inventariseren van kansen en knelpunten en het helder krijgen van de huidige situatie. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de uitstraling van bedrijven, de ontsluiting van het gebied, leegstand en veroudering. Deze eerste stap wordt afgesloten met een rapport over de mogelijkheden binnen het bedrijventerrein. Het rapport komt in het najaar uit. In het vervolgtraject worden er gesprekken gevoerd met ondernemers op het terrein om het opknapproces inhoud te geven.

Brief

De ondernemers op het terrein zijn met een brief van de gemeente op de hoogte gebracht van de duurzame kwaliteitsverbetering. Al u als ondernemer op de Wieken deze brief niet ontvangen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw G. Weerts, afdeling Economische Zaken, telefoon:291761 Militaire oefening

Van vrijdag 22 augustus 12.00 uur tot maandag 25 augustus 24.00 houdt het 43^ste Brigade Verkennings Eskadron van de koninklijke landmacht een oefening in de gemeente Hoogeveen. De militairen maken gebruik van oefenmunitie en /of andere vuurvoorstellingsmiddelen. Geprobeerd wordt de ooverlast voor verkeer zoveel mogelijk te beperken. In principe wordt de bebouwde kom gemeden. Als er ondanks de voorzorgsmaatregelen schade ontstaat door de oefening dan kunt u dit melden aan:

Ministerie van Defensie, afdeling claims
Schadecommissie Krijgsmacht
Postbus 20701
2500 Es Den Haag
Telefoon: 070-3186985
Klachten
beheerder van het Schiet- en Oefenterrein in Havelte/Witten. Telefoon: 0521-348175/ 0592-358325, GSM:06-52571331/06-52571333 Verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om voor de Riegshoogtendijk en de Carstensdijk een 60 km-zone in te stellen.

Om de verkeersveiligheid op de genoemde wegen te verbeteren, zal voor de onderstaande weggedeelten de 60 km-zone aangeduid worden met behulp van borden:

* de Riegshoogtendijk: vanaf de bebouwde kom van Hollandscheveld tot aan de gemeentegrens met de gemeente Hardenberg;
* de Carstensdijk: vanaf de Zuideropgaande tot aan de grens van de bebouwde kom van Elim.

Tevens zal de weginrichting aangepast worden volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de werkeenheid Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Meldingen AMVB's

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet Milieubeheer bekend, dat in de periode van 12 februari 2003 tot en met 21 juli 2003 diverse meldingen zijn ontvangen van inrichtingen die vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer.

De navolgende meldingen zijn ingediend:

Besluit mestbassins Milieubeheer:

* De heer H.J. Hemmink, voor het uitbreiden van het bestaande varkensbedrijf met een mestbassin gelegen aan de Johannes Poststraat 7 te Nieuwlande.

* Stucadoorsbedrijf Schuinder B.V., voor het wijzigen van de bedrijfssituatie gelegen aan de Voltastraat 55 te Hoogeveen.
* Roxa Holding B.V., voor het oprichten van een bedrijf voor de opslag, onderhoud van transporteerbare sanitaire units en/of het incidenteel reinigen hiervan en de opslag van steigermateriaal gelegen aan de Voltastraat 55b te Hoogeveen.
* Distrivers Combi Gilde, voor het veranderen van de bestaande inrichting gelegen aan De Stroom 5 te Hoogeveen. De wijziging betreft het plaatsen van een snij-, was- en inpakmachine voor het bewerken van groenten in de bufferruimte.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen Milieubeheer:
* Lakreparatie Hoogeveen, voor het oprichten van een inrichting voor kleinschalige lakreparaties en het repareren van bumpers en spiegels gelegen aan de Industrieweg 25d te Hoogeveen.

Besluit voorzieningen en installaties Milieubeheer:
* Heymans Bouw B.V., voor het plaatsen van twee bovengrondse propaantanks op mobiele wagens ten behoeve van diverse bouwactiviteiten in de 2^e fase Erflanden te Hoogeveen.

Besluit tandartspraktijken Milieubeheer:

* Tandartspraktijk Reitsma/Zeegers, voor het uitbreiden van de bestaande tandartspraktijk met vier behandelplaatsen voorzien van amalgaanafscheiders gelegen aan de Willemskade 17 te Hoogeveen.

Besluit bouw- en houtbedrijven Milieubeheer:

* Klussenbedrijf Uiterwijk Winkel, voor het oprichten van een klussenbedrijf gelegen aan de Abraham Niehuesstraat 4b te Hollandscheveld.

* Installatietechniek Benjamins, voor het van toepassing worden van het Besluitbouw- en houtbedrijven Milieubeheer op de reeds bestaande inrichting gelegen aan de Perebomenweg 54 te Elim. Daarnaast is het bedrijf uitgebreid met een magazijn ten behoeve van het installatiebedrijf (gas, water, elektra, sanitair, cv en dakwerk).

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen Milieubeheer:
* De heer G. Beijnen, voor het exploiteren van een ambulante viskraam op een standplaats gelegen aan de Markt te Hoogeveen.
* De heer G. Beijnen, voor het exploiteren van een ambulante viskraam op een standplaats in het winkelcentrum De Weide gelegen aan de Zaaier te Hoogeveen.

* Café La Diva/Via Via, voor het veranderen van het bestaande café gelegen aan de Hoofdstraat 10 te Hoogeveen. De wijziging betreft de uitbreiding van het café met Rockcafé Via Via.

De meldingen kunnen met ingang van 21 augustus 2003 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13.4 van de Wet Milieubeheer, jo. 3:19, lid 2 en 3:20, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij van plan zijn om naar aanleiding van de aanvragen van:
* de heer R. Neutel, voor het veranderen c.q. de verandering van de werking van een veehouderij, gelegen aan Nijstad 11a te Hoogeveen;
* Elders Bouwchemie B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een bouwchemicaliënhandel, gelegen aan de Dr. Anton Philipsstraat 54 te Hoogeveen;
* VEPA B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het produceren van kantoor- en projectmeubelen, gelegen aan de Industrieweg 31 te Hoogeveen.

vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer te gaan verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De aanvragen, ontwerp-besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 21 augustus 2003 tot en met 18 september 2003 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-Inspectie en -Vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen onze besluiten op de aanvragen.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 18 september 2003 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons college worden ingediend.

Indien u daaraan behoefte heeft, kan tot het einde van de ter inzage legging gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over de aanvragen en ontwerp-besluiten tussen onder andere vertegenwoordigers van de gemeente, de aanvrager en u zelf. Tijdens dit gesprek bestaat ook de mogelijkheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen. Om praktische en organisatorische redenen verzoeken wij u een dergelijk gesprek ten minste twee weken voor het verstrijken van de termijn, waarbinnen bedenkingen kunnen worden ingebracht, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 0528-291615 of 291614 (doorkiesnummers).

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de bovenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van onze besluiten te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Ontwerpbestemmingsplan Elim, deelplan "Wozoco 't Hoosvat"

Het plangebied ligt aan de zuidwestzijde van het dorp Elim, ingeklemd tussen de bestaande woningen aan De Vaarboom en Het Hoosvat. Het gebied wordt aan de noordzijde gedeeltelijk begrensd door de achtererfgrens van de woningen aan De Vaarboom en gedeeltelijk door de ontsluitingsweg Het Hoosvat. De west- en zuidgrens wordt bepaald door het trottoir van Het Hoosvat en de oostgrens door de toegangsweg De Splitting. Doel van het plan is de uitbreiding van het zorgcomplex met 4 aanleunwoningen en de bouw van 6 grondgebonden seniorenwoningen mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan Elim, deelplan "Wozoco 't Hoosvat" ligt vanaf 21 augustus 2003 op werkdagen tijdens kantooruren gedurende vier weken ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24, Hoogeveen. Op verzoek kan het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze termijn ook op dinsdagen buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer) aan het Raadhuisplein. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de heer F. Berting. Zijn rechtstreeks telefoonnummer is 0528-291769.

Gedurende de inzage termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. Het adres is postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Degenen die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt zullen in de gelegenheid worden gesteld tot het geven van een nadere mondelinge toelichting.

* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een woning, Laveranhof 36
* Koster G., wijzigen van de voor- en achtergevel, Boekweitlaan 44
* Kroezen J.K, bouwen van een serre, De Kwikstaart 28
* Millefleurs, Hoveniersbedrijf, bouwen van een tuinhuisje, Zuidwoldigerweg 51

* In-Situ Technieken B.V., tijdelijk plaatsen van saneringscontainers op het terrein naast Blankenslaan-West 62 te Hoogeveen, Nudepark 97A, Wageningen

Reguliere bouwaanvraag

* Ruiter de S., uitbreiden en verbouwen van buurtaccommodatie Nieuw Moscou, Zuideropgaande 152A, Hollandscheveld Bouwvergunningen


* Wollenberg van den A.J., uitbreiden van een woning, De Strekel 3
* Eijsden van M.J. uitbreiden van een woning, De Beugel 9
* Jonkers W., uitbreiden van een woning, Lage Landkamp 17, Pesse
* Vries de J.J., plaatsen van een dakkapel op de woning, De Beugel 2
* Duinkerken P.W., plaatsen van een dakkapel op de woning, van Leeuwenhoekstraat 96

* Ritzema C.F., uitbreiden van een woon-, slaap- en hobbykamer, Meester Sterkenweg 10, Noordscheschut

* Okken B., herbouwen van een schuur/paardenstal, Zuideropgaande (nabij nummer 106,) Elim

* Mulder A., verbouwen van een garage/berging, Noord 215, Noordscheschut

* Ek J.W., uitbreiden van een woning, Valeriaan 3

Lichte bouwvergunning met instandhoudingtermijn
* Diepen J.J.A., tijdelijk plaatsen van een stacaravan, Coevorderstraatweg 95, Nieuweroord
Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* M. Rolden, Santbrincke 45, Fluitenberg, voor een berk

Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

bestemmingsplannen Zuid en Hollandscheveld ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* H. Sieders, voor het uitbreiden van de woning Vreughdenstraat 14 te Hoogeveen;

* H. Florijn, voor het uitbreiden van de woning Vreughdenstraat 12 te Hoogeveen;

* E.R. ten Cate, voor het uitbreiden van de woning Rechtuit 17 te Hollandscheveld.
De bouwaanvragen liggen met ingang van 21 augustus 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Plan in Hoofdzaak ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* J. Dekker, voor het bouwen van een schuur/garage op het perceel Verlengde Hoogeveensche Vaart 167, te Nieuweroord. De bouwaanvraag ligt met ingang van 21 augustus 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.