Gemeente Westerveld

19-8-2003
Activiteiten Jaar van mensen met een handicap

Dit jaar is door de Europese Unie uitgeroepen tot het jaar van mensen met een handicap. Het is de bedoeling om contacten tussen mensen met en zonder handicap te versterken. In Westerveld is de Stichting Platform Gehandicapten Westerveld actief als lokaal comité. In september en oktober organiseren zij een informatiemarkt en een ontmoetingsmiddag.

Het streven is volledige integratie/gelijkberechtiging in de maatschappij van mensen met een handicap of chronische ziekte. Mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking hebben in ons land nog altijd een maatschappelijke achterstand. Zij zijn niet altijd mobiel en vaak afhankelijk van anderen. Ze kunnen problemen hebben om betaald werk te vinden of werken in een ondergewaardeerde functie.

De Stichting Platform Gehandicapten Westerveld organiseert op 20 september een informatiemarkt over zorg, arbeid, vrije tijd en onderwijs. Op 24 oktober is er een ontmoetingsmiddag met cabaret en muziek.

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden?? Bezoek dan: wvgplatform.westerveld@wanadoo.nl of bel met Harm Bolding, tel.nr.: (0521) 341 375.

Wilt u de elektronische nieuwsbrief van het Nationaal Comité ontvangen ? Kijk dan op: www.info2003.nl.