Gemeente Leeuwarden

Trekkenwanden zalen de Harmonie Europees aanbesteed

Stadsschouwburg De Harmonie Vandaag, dinsdag 18 augustus heeft de Europese aanbesteding van de mechanisering van de trekkenwanden in de zalen van De Harmonie plaatsgevonden. De inschrijvingsbiljetten werden om 10.00 uur door wethouder Brok geopend.

Er waren 8 inschrijvers, waaronder 4 buitenlandse bedrijven: 3 uit Duitsland, 1 uit Engeland en 4 uit Nederland.

De Harmonie en de gemeente vonden de aanbesteding, van 3,9 miljoen euro, belangrijk genoeg om Europees aan te besteden.

De mechanisering van de trekkenwanden is het directe gevolg van de Arbo-wetgeving en maakt dat De Harmonie de komende jaren in staat blijft om de grote producties te kunnen presenteren. De Harmonie is de eerste schouwburg in Friesland die overgaat tot de mechanisering.

Wethouder Brok: 'Ik vind de mechanische trekkenwanden van belang voor de verdere ontwikkeling en het voorop blijven lopen van schouwburg De Harmonie.'

Bij de aanbesteding telt niet alleen de prijs. Gemeente en Schouwburg De Harmonie hebben vooraf een aantal criteria opgesteld, waaraan de inschrijvende bedrijven moeten voldoen. Zo moeten de trekkenwanden veilig, gebruiksvriendelijk en innovatief zijn. Directeur Oostvogel: 'De criteria zijn in goed overleg met de gemeente tot stand gekomen. Daarbij hadden wij soberheid, doelmatigheid en veiligheid voor ogen'.

De komende tijd vindt er een beoordeling plaats en begin september zal bekend worden wie de gunning krijgt.

De mechanische trekkenwanden moeten overigens in een korte tijd aangebracht worden. Dit gebeurt volgend jaar tijdens de seizoensluiting van mei tot augustus om bij aanvang van het seizoen 2004/2005 in augustus operationeel te zijn.