Inspectie Werk en Inkomen

Helft eindejaarsuitkeringen gemeenten voldoet niet aan de voorwaarden

Gemeenten maken nog steeds in aanzienlijke mate inbreuk op de voorwaarden die gelden voor het uitgeven van eindejaarsuitkeringen. Van de 105 gemeenten die eind 2002 een eindejaarsuitkering gaven aan huishoudens met een laag inkomen, voldoen 57 met hun regeling niet aan alle gestelde voorwaarden. Dat concludeert de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in haar vandaag gepubliceerde rapport Gemeentelijke eindejaarsuitkeringen aan minima in 2002. Onbekendheid over de voorwaarden voeren gemeenten aan als een belangrijke reden waarom niet aan de voorwaarden is voldaan.

De meeste gemeentebesturen hebben hun eindejaarsregeling bedoeld voor de extra kosten van de feestdagen in december. Gemeenten hebben grote beleidsvrijheid om een dergelijke vorm van inkomensondersteuning te geven aan huishoudens met een laag inkomen. Aan een aantal voorwaarden moeten zij zich echter houden. Uit het onderzoek blijkt dat 36 gemeenten met hun eindejaarsregelingen in het algemene inkomensbeleid treden, soms door geen specifieke kosten aan te wijzen waarvoor de uitkering bedoeld is, soms door de kosten van levensonderhoud als zodanig als motief aan te voeren.

Bij negen gemeenten krijgen niet alle huishoudens een uitkering die gezien hun inkomen op de regeling aanspraak zouden moeten kunnen maken. In die gemeenten krijgen alleen diegenen een eindejaarsuitkering, die al eerder van een andere lokale minimaregeling gebruik hebben gemaakt, of uitsluitend huishoudens die een bijstanduitkering ontvangen. Zo ontstaat ongelijkheid met huishoudens die een even laag inkomen uit een andere bron hebben, bijvoorbeeld een betaalde baan op het sociaal minimum.

Een belangrijke reden waarom niet aan voorwaarden is voldaan, is de onbekendheid bij gemeenten met de implicaties van de verschillende voorwaarden. Om redenen van klantvriendelijkheid en doelmatigheid laten gemeentebesturen aanvraagprocedures en vermogenstoetsen achterwege, wat bij verlening van categoriale bijzondere bijstand niet is toegestaan.

De inspectie heeft eind 2002 bij alle Nederlandse gemeenten nagegaan of zij een eindejaarsuitkering hebben gegeven aan huishoudens met een laag inkomen. Dit bleek bij 105 gemeenten het geval, oftewel bij een op de vijf. In 1999 was dat een op de drie. Het bijzondere karakter van de millenniumwisseling gaf toen nogal wat gemeenten aanleiding tot een dergelijke uitkering. De hoogte van de uitkering loopt uiteen van 25 tot meer dan 200 euro. Eenderde van de 105 gemeentebesturen wijst huishoudens met een inkomen op het sociaal minimum aan als de doelgroep, maar vaker komen huishoudens met een inkomen tot bijvoorbeeld 110 of 120 procent van het sociaal minimum in aanmerking.

persbericht IWI, 19 augustus 2003