European Commission

ip/03/1157

Brussel, 13 augustus 2003

Commissie geeft groen licht aan oprichting door Zeon en Teijin van een gemeenschappelijke onderneming voor kunststof en kunststofgietwerk

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de voorgenomen oprichting van een gemeenschappelijke onderneming waarin de DCPD-RIM-activiteiten (productie van dicyclopentadieen met het zogenoemde RIM-procédé ("reaction injection moulding" of reactiespuitgieten)) van Zeon en Teijin worden ondergebracht. Volgens de Commissie leverde dit voornemen concurrentieproblemen op voor de Europese markt van DCPD-formuleringen, de grondstof die aan gieterijen wordt verkocht die hiervan vervolgens eindproducten maken. De partijen stelden voor zich ertoe te verbinden, alle directe en indirecte belangen van Teijin in Metton America Incorporated (MAI) af te stoten. Door deze afstoting zal overlapping op de Europese markt worden voorkomen. Na beoordeling van de voorgestelde verbintenissen is de Commissie tot de slotsom gekomen dat de corrigerende maatregelen haar concurrentiebezwaren zullen wegnemen en de feitelijke mededinging zullen herstellen.

Op 30 juni 2003 stelden Zeon en Teijin de Commissie in kennis van hun voornemen om het grootste deel van hun internationale activiteiten op het gebied van de productie van DCPD-RIM-formuleringen en DCPD-gietstukken in een nieuwe gemeenschappelijke onderneming onder te brengen.

Bij kunststofgietwerk gaat het om producten (waaronder septische tanks en vrachtwagenonderdelen) die omvangrijk en moeilijk te vervoeren zijn. De gemeenschappelijke onderneming RIMTEC zal deze producten alleen in Japan vervaardigen en dit zal geen weerslag hebben op de EU-markt.

Zeon en Teijin zijn de enige leveranciers in Europa van met RIM geproduceerde DCPD-formuleringen. De bundeling van hun activiteiten leverde derhalve ernstige bezwaren op vanuit het oogpunt van de mededinging. De partijen gingen evenwel de verbintenis aan om het zeggenschapsbelang van Teijin in Metton America Incorporated (MAI) te verkopen aan een onafhankelijke en levensvatbare derde partij, zodat overlapping wordt uitgesloten. De Commissie heeft derhalve besloten om de operatie goed te keuren voor zover deze verbintenis wordt nagekomen.

Zeon is een Japanse onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van synthetische rubber, synthetische latex, chemicaliën, medische uitrusting, alsmede materialen voor milieu- en civieltechnische toepassingen. Zeon is actief in de DCPD-RIM-sector via haar dochteronderneming Zeon RIM die gietstukken vervaardigt, en een tweede dochteronderneming, Zeon Chemical Yonezawa, die DCPD-formuleringen produceert met het RIM-procédé.

Teijin is een Japanse onderneming die de moederonderneming is van een groep bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van vezels.

Haar voornaamste activiteiten bestrijken vijf sectoren: (i) vezels en textiel, (ii) folie en kunststof, (iii) farmaceutische producten en producten voor de thuiszorg, (iv) werktuigbouw en (v) nieuwe producten en andere activiteiten die gericht zijn op nieuwe oplossingen en geavanceerde materialen voor de IT-sector.

De DCPD-RIM-activiteiten van Teijin verlopen via een dochteronderneming, Teijin Metton, die volledig haar eigendom is. Teijin Metton bezit zelf 60% van de aandelen in MTN Chemicals, een van de moederondernemingen van de MAI-joint venture, die eveneens actief is in de DCPD-RIM-sector. MTN Chemicals bezit 60% van de aandelen in MAI. Teijin Metton heeft voorts 25% van de MAI-aandelen rechtstreeks in handen.

De Japanse Fair Trade Commission heeft de operatie op 29 april 2003 goedgekeurd.