Actueel

Oud-ondernemer van D. veroordeeld voor misbruik voorwetenschap
Bron: Rechtbank Amsterdam

Datum actualiteit: 19-08-2003

De meervoudige strafkamer van de rechtbank Amsterdam heeft oud-ondernemer Van D. veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden, een werkstraf van 60 uur en een boete van EUR 45.000. Bovendien wordt de met de transactie behaalde winst groot EUR 94.000 ontnomen.
De rechtbank acht bewezen dat Van D. misbruik heeft gemaakt van voorwetenschap ten aanzien van een openbaar bod door de Beheersmaatschappij Lubbers BV op de nog uitstaande aandelen HIM FURNESS.

De rechtbank is ondanks de ontkenning door Van D. tot een bewezenverklaring gekomen omdat Van D. geen aannemelijke verklaring heeft kunnen geven van zijn beweegredenen om voor een miljoen NLG te beleggen in het illiquide, aan de AEX genoteerde, maar relatief onbekende HIM Furness fonds. De rechtbank heeft o.a. gelet op het investerings- en beleggingsgedrag van Van D. van voor en na de gewraakte transactie en op de wijze waarop de order is totstandgekomen. De bewering dat de aankooporder vooral werd ingegeven door een artikel in BeleggingsExpress, waarop verdachte zei te zijn geabonneerd, werd door de rechtbank afgedaan met de constatering dat onderzoek had uitgewezen dat van een abonnement geen sprake was geweest. De rechtbank hechtte meer geloof aan de verklaring van bankmedewerkers over telefoongesprekken over de transactie dan aan de ontkenning van verdachte dat zulke gesprekken niet waren gevoerd. Tezamen met een aantal andere feiten en omstandigheden achtte de rechtbank de aanwezigheid van voorkennis dan ook aannemelijk, ook al was er geen direct bewijs voorhanden.
De rechtbank vindt dat Van D. de reputatie van de effectenbeurs en het vertrouwen van beleggers heeft geschaad. Een integer functionerende kapitaalmarkt is nodig voor het goed functioneren van de economie. Gelijktijdigheid van informatievoorziening aan beleggers speelt daarbij een belangrijke rol..

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AI1182

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=12780&i=&ti=