STICHTING ROKERSBELANGEN

Pastoor benoemd tot ambassadeur van Stichting Rokersbelangen

AMSTERDAM, 19 augustus 2003, De Stichting Rokersbelangen heeft de Limburgse pastoor drs. Gerard H.A. Hover van de Parochie Heilige Matthias in Maastricht benoemd tot haar ambassadeur.

De stichting - die al meer dan tien jaar actief opkomt voor de rechten van de roker - besloot de pastoor te benaderen, nadat ze onlangs een column met de titel 'Roken is goed voor u' in het parochieblad had gelezen. Hover vindt dat de overheid eerst andere veel huiselijker zaken die met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van doen hebben moet aanpakken alvorens de rokers een neurose aan te praten. Vaak worden de voordelen van het roken vergeten en aan de hand van nadelen denkt de overheid het recht te hebben in te grijpen in de levenswijze van mensen. De pastoor vraagt zich af waar dit beleid toe zal leiden en of de grens van betutteling niet al te ver overschreden is. Als actueel voorbeeld hiervan is de zoveelste prijsstijging van rookwaren met 50 tot 100 cent. Gedrag van de oude roofridders. Dat kan betekenen dat sigaretten zo'n 25% duurder worden. Hover vraagt zich af hoeveel accijns de overheid eigenlijk binnenhaalt bij de rokers, de middenstand en tabaksindustrie. En kan met dat geld niet voor een groot deel de rokerskwalen behandeld worden! Nee, integendeel de hetze tegen het gebruik van tabak wordt steeds obsessiever.'

In zijn rol als ambassadeur zal Hover zich actief inspannen voor de belangen van de roker. Belangrijk onderdeel hiervan zal zijn de discussie over de rechten van de roker gaande te houden.

Stichting Rokersbelangen
De Stichting Rokers Belangen is een consumentenorganisatie die sinds 1993 actief opkomt voor de rechten en belangen van de volwassen roker en die zich sterk maakt voor een samenleving waarin tolerantie en wederzijds begrip tussen rokers en niet-rokers bestaat.

Noot voor de redactie,