De Unie


Laatste nieuws
Acties voor CAO Vaste medewerkers Uitzendbureaus

Hoofddorp, 19 augustus 2003 - Vanaf woensdag 20 augustus gaan vakbond De Unie, CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten acties voeren voor de CAO voor Vaste medewerkers van Uitzendbureaus. De acties beginnen met een pamfletactie bij het hoofdkantoor van Randstad in Amsterdam Zuid Oost. Vervolgens zullen andere hoofdkantoren van de grote uitzendorganisaties worden aangedaan. Verder zullen vele vestigingen van uitzendbureaus worden bezocht. De medewerkers worden verzocht om hun steun te betuigen door het zetten van een handtekening. Na een voorjaar lang onderhandelen is er nog steeds geen CAO voor de vaste medewerkers van uitzendbureaus.

Volgens Uniebestuurder Peter Roos is de actie onafwendbaar en helaas noodzakelijk nu de onderhandelingen zijn vastgelopen. De Unie realiseert zich dat de sector in een lastige situatie verkeert en heeft zich tijdens de onderhandelingen dan ook uiterst constructief opgesteld. Onze voorstellen zijn zeer bescheiden van geest en passen bij de economische situatie. Toch heeft werkgeversvereniging ABU gemeend om na vier onderhandelingsrondes met een eindbod te moeten komen dat zeer onder de maat is.

Behalve een aantal verslechteringen stellen de werkgevers slechts een zeer minimale structurele loonsverhoging voor (over een looptijd van 15 maanden slechts een éénmalige uitkering per 1 juli 2003 van 0,75% en een zeer geringe structurele loonsverhoging per 1 januari 2004 van
1,25%). Daarnaast wil de ABU de opzegtermijn van medewerkers aanzienlijk bekorten en bovendien geen medewerking verlenen aan een branchebreed werkdrukonderzoek.

Inmiddels heeft veruit de meerderheid van de leden van De Unie en de andere bonden het eindbod van de werkgevers afgewezen. De werkgevers zien echter nog steeds geen aanleiding om opnieuw met ons te overleggen

Vakbond De Unie laat het er niet bij zitten. De komende weken zullen zoveel mogelijk uitzendbureaus bezocht worden. Het doel is om de werknemers zoveel mogelijk te informeren over de ontstane situatie. Aan de werknemers zal gevraagd worden om hun handtekening te zetten. In de eerste week van september gaan de bonden deze petitie aan de werkgevers aanbieden.

De Unie heeft de Raad van Commissarissen van de grotere bedrijven verzocht om bij hun Raad van Bestuur aan te dringen op nieuw overleg.

Voor meer informatie over het actietraject:

Peter Roos, Bestuurder: (0345) 851 056


* Intropagina uitzendwezen

dinsdag, 19 augustus 2003